Kirken i Polen er bekymret

Den katolske kirke i Polen er urolig for den vei den polske regjeringen har slått inn på, skriver det svenske katolske tidsskriftet Signum.

Når det polske parlamentet, Sejm, i disse dager gjenopptar sitt arbeide etter en måned lang sommerferie, er det store spørsmålet hva som kommer til å skje med de lovforslag den polske presidenten Andrzej Duda stanset i slutten av juli, og som han lovet å legge frem på ny etter en moderat bearbeidelse.

Erkebiskop Poznan.jpgTotalkontroll

Ifølge de opprinnelige forslagene, skulle Polens justisminister, respektive Sejm, få kontroll over ansettelsen av høyesterettsdommere og tilsettinger i Det nasjonale domstolsrådet. Ettersom justisministeren samtidig er riksadvokat, og regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS) har flertallet i nasjonalforsamlingen, ville forslagene ha gitt den politiske maktsfæren i Polen totalkontroll over rettssystemet.

Forslagene møtte mange protester, både i Polen og utenfor. Juridiske eksperter sa de var uforenlige med den polske grunnloven. Folk som ville bevare rettsstaten gikk i spontane og fredelige demonstrasjoner over hele Polen.

Populær president

President Dudas vegring mot å underskrive lovforslaget, har distansert ham fra partiet PiS, som han gikk til valg for i 2015. Samtidig har det gitt ham rekordhøy oppslutning blant folk flest.

  

UROLIG: Erkebiskop av Poznan og leder av den polske bispekonferansen, Stanisław Gądecki.

 

Støtte fra kirken

Nå gir også Den katolske kirke i Polen uttrykk for dyp bekymring over den vei den polske regjeringen har slått inn på. Presidentens veto fikk ettertrykkelig støtte av lederen for Den polske bispekonferansen, erkebiskop av Poznan, Stanisław  Gadecki, i et offentlig takkebrev hvor også maktens tredeling – det demokratiske maktfordelingsprinsippet - ble understreket.

I samme ånd talte også Polens primas, erkebiskop Wojciech Polak, under en messe den 26. august i forbindelse med 300-års markeringen av kroningen av Mariabildet i Częstochowa. Częstochowa er kjent for klosteret Jasna Góra der det verdenskjente Maria-ikonet Den sorte Madonna er oppbevart. Byen regnes av mange for å være Polens åndelige hovedstad.

Ba om respekt

Den politiske eliten ble i prekenen oppfordret til å respektere den «konstitusjonelle orden» og søke løsninger i «oppriktig og ærlig dialog med sikte på å reformere de institusjoner som arbeider for det felles gode i et langsiktig og begripelig perspektiv.»

Selv om ordene høres som selvfølgeligheter, har de i seg en brodd mot det mektige regjeringspartiet som mange mener effektivt har klart å splitte befolkningen i Polen.

I tråd med mange av sine tidligere uttalelser, innskjerpet erkebiskopen også her viktigheten av å «hjelpe svake og forfulgte, migranter og flyktninger.» Dette er appeller som den polske regjeringen til nå har møtt med et skuldertrekk, på samme måte som den har møtt kritikk for å ta for lite medmenneskelig ansvar under den europeiske flyktningkrisen.

Fraksjon i kirken

Regjeringspartiet PiS har i mange år levd i en fruktbar symbiose med en innflytelsesrik nasjonalistisk og fremmedfiendtlig fraksjon innen Den katolske kirke. Fraksjonens viktigste kanal er den prestestyrte Radio Maryja, hvis grunnverdier bygger på kirken som den fremste bevarer av den polske nasjonen og av polsk kultur.

Skadet omdømmet

Ifølge tidsskriftet Signum, har forholdet mellom enkelte av kirkens representanter og en viss politisk ideologi skadet omdømmet og tilliten til Kirken. Mange polske troende, prester og ansatte ønsker at Kirken i Polen skifter kurs og orienterer seg sterkere mot de verdier som preger pave Frans pontifikat: medmenneskelighet og ydmykhet. De siste uttalelsene fra Kirkens toppleder gir mange et stille håp om en forandring.