Oslo katolske bispe­dømme søker tre nye med­arbeidere

OKB kurievåpen transparentOslo katolske bispedømme har 25 menigheter og omfatter de 13 sørligste fylkene i Norge. Vi er 50 ansatte sentralt, og rundt 80 prester og lokalt ansatte i menig­hetene. Antall katolikker i Norge vokser raskt, og teller langt over 160.000 registrerte katolikker fra over 200 land.

En av bispe­dømmets avdelinger er Medlems­senteret, som bl.a. har hoved­­ansvar for drift og vedlike­hold av registeret over katolikker i bispedømmet. 

Medlems­­senteret ønsker å nå flest mulig av katolikkene i Norge, blant annet ved å bruke deres morsmål.

Vi søker flere initiativrike og engasjerte medarbeidere med forståelse for den katolske kirkes oppdrag. Vi er interesserte i språk­mektige personer med gode kommunikasjons­evner. PC og telefon vil være hoved­verktøy. Noe kvelds­arbeid må påregnes.

Vi søker 3 medarbeidere, med følgende arbeidsspråk:

Filippinsk (tagalog/cebuano)

Polsk (vikariat)

Litauisk (vikariat)

Vi søker primært medarbeidere i 50–100% stilling, men andre typer kontrakter kan også være aktuelle.

Arbeidsoppgaver

 • Registrering av katolikker i Norge
 • Àjourhold av navneregister og adresseopplysninger
 • Samarbeid med prester og ansatte i menighetene
 • Bistå menighetene i registreringsarbeid og -rådgivning
 • Synliggjøring av Kirkens aktiviteter og tilbud
 • Besvare henvendelser på E-post, SMS og telefon

Ønskede kvalifikasjoner

 • Flytende i aktuelt arbeidsspråk
 • Kunne i tillegg føre samtaler på engelsk, fransk, spansk eller italiensk
 • Grunnleggende norskkunnskaper er en fordel
 • Erfaring fra callcenter, kundeservice el.l.
 • Gode formidlingsevner
 • God datakompetanse
 • Vant til å bruke Internett og sosiale medier
 • God kjennskap til Den katolske kirke
 • Kjennskap til hvordan det er å komme til Norge fra et annet land
 • God religions- og kulturforståelse

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Kunne arbeide strukturert og nøyaktig
 • Være åpen, tålmodig og serviceinnstilt overfor katolikker fra forskjellige land
 • Liker å arbeide i team

Vi kan tilby

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Arbeidssted vil være i bispedømmets lokaler i Akersveien i Oslo.

Tiltredelse snarest.

Søknadsfrist: 15. september 2017.

Spørsmål kan stilles til Medlemssenterets leder Mladen Praljak, tlf 23 21 95 43. Søknad med CV sendes medlem@katolsk.no.

av Mats Tande publisert 01.09.2017, sist endret 01.09.2017 - 14:10