Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt I. Eidsvig har igjenutnevnt Jan Erik Løken og Beata Matych, samt utnevnt Janet Skaalvik til medlemmer av finansrådet i St. Fransciskus Xavierus menighet i Arendal. Utnevnelsene gjelder for en periode på tre år fra 1. november 2017.