Fasteretrett med p. Hallvard Hole OFM 23.-25. februar

Velkommen til fasteretrett med p. Hallvard Hole OFM 23.-25. februar i Sta Clara menighet.

Tema: «Be til din Far som er i det skjulte» –med Sankta Clara gjennom fastetiden.

Velkommen!

Program:

Fredag 23.2

17.00 Eukaristisk tilbedelse og anledning skriftemål

18.00 Messe på norsk

18.30 Korsveiandakt i 3 språk (norsk, vietnamesisk, polsk)

19.00 Messe på polsk med foredrag

 

Lørdag 24.2

11.00 Korsveiandakt for barn og katekese

15.00 Foredrag om Sta Clara på norsk /kaffe

17.00 Messe på polsk med foredrag

 

Søndag 25.2

11.00 Høymesse på norsk/ kirkekaffe

12.30 Messe på vietnamesisk (p. Andre-Marie)/kirkekaffe

14.00 Messe på polsk/kirkekaffe