Kunngjøringer i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg av Oslo har etter konsultasjon med Konsultorkollegiet følgende kunngjøringer:

P. Frode Eikenes løses fra stillingen som sogneprest i St. Ansgar menighet i Kristiansand, og utnevnes til sogneprest for St. Elisabeth menighet på Eikeli.

P. Louis Dang Quang Tien løses fra stillingen som sogneadministrator i St. Elisabeth menighet på Eikeli, og utnevnes til sogneadministrator i St. Ansgar menighet i Kristiansand, samt med ansvar for vietnamesisk sjelesorg.

P. Peter Nguyen Van løses fra stillingen som kapellan i St. Ansgar menighet i Kristiansand, og vil overta andre forpliktelser.

 

Nærmere kunngjøringer følger.