Samtlige av Chiles biskoper tilbyr seg å gå avSamtlige 31 aktive biskoper i Chile sier de er villige til å gå av i kjølvannet av en overgrepsskandale som har blitt skjøvet under teppet i lang tid.

I tillegg til de 31 aktive i Chile har også tre pensjonerte biskoper i Roma signert et dokument der de tilbyr å trekke seg, og dermed lagt sine skjebner i pavens hender.

Pave Frans kan nå velge om han vil akseptere oppsigelsene enkeltvis, avvise dem, eller utsette å ta en beslutning.

Kunngjøringen kom ved avslutningen av et krisemøte fredag mellom pave Frans og den nasjonale biskopkonferansen i Chile. Den markerte det første kjente tilfellet i historien av at et helt nasjonalt korps av biskoper tilbyr å trekke seg samtidig, noe som illustrerer hvor ødeleggende overgrepsskandalen i den katolske kirken har vært både for Chile og andre land.

 

Pavelige anklager

Krav om at kirkeledere burde trekke seg kom etter hvert som detaljene fra en 2300 sider lang granskningsrapport fra Vatikanet begynte å lekke tidlig fredag forrige uke.

Pave Frans anklaget biskopene for å ødelegge bevis for seksualforbrytelser, forsøke å presse etterforskere til å komme med mildere siktelser, og «grov forsømmelse» i oppdraget med å beskytte barn fra pedofile prester.

Dokumentet betegnes som et av de aller mest eksplosive fra Vatikanet om overgrepsproblemene i Den katolske kirke. Pave Frans har uttalt at hele det chilenske kirkehierarkiet hadde et kollektivt ansvar for de «grove defektene» i behandlingen av sakene, samt for tillitsproblemene Den katolske kirke har fått som følge av dem.

– Ingen kan unnta seg og legge problemet over på andres skuldre, skriver Pave Frans i dokumentet.

(©NTB)