Tar oppgjør med ukultur

tcde628c.jpg

SKAMMER SEG:  I et åtte sider langt brev til det chilenske folket skriver pave Frans at han  han skammer seg over at hverken han eller Kirkens ledere i Chile lyttet til ofrene da overgrepsskandalen i det søramerikanske landet utviklet seg.  REUTERS/Stefano Rellandini 

 

Pave Frans er den første paven som offentlig fordømmer «en kultur av misbruk og tildekking» i Kirken.

 
Tekst: NTB / Reuters / katolsk.no

 

I et svært direkte brev til det chilenske folk vedgår han at seksuelt misbruk har kunnet fortsette, fordi Kirkens ledere ikke har tatt ofrene på alvor, melder National Catholic Reporter.

– Det er flott at pave Frans er så tydelig i sine uttalelser og så entydig fordømmer overgrepene og overgriperne. Tidligere paver var også klare på dette, og sånn sett følger pave Frans opp både Johannes Paul II og pave Benedikt XVI, sier biskop Bernt I. Eidsvig.

 

– Grundig oppgjør

«Aldri igjen», skriver Frans i brevet datert 31. mai, og forteller at han skammer seg over at hverken han eller Kirkens ledere i Chile lyttet til ofrene da overgrepsskandalen i det søramerikanske landet utviklet seg.

Paven skal i helgen igjen snakke med noen av ofrene for de mest notoriske chilenske overgrepsprestene. 

I sitt åtte sider lange brev til chilenske troende takker han ofrene for deres tapperhet og tålmodighet i deres søken etter sannhet, selv om det kunne virke håpløst på grunn av Kirkens forsøk på å diskreditere dem.

– Det spesielle med pave Frans uttalelser er at han tar et grundig oppgjør med fenomenet som sådant, går inn i årsakssammenhenger og fokuserer på forebyggende tiltak. Sånn sett er det kommet inn en ny giv i det systematiske arbeidet mot dette med pave Frans. Han er tindrende klar på at vi ikke kan tolerere noen form for utglidning på dette feltet, og at vi plikter å ha øye på de problemene som kan oppstå, sier biskop Eidsvig

 

Sender etterforskere tilbake

Pavens brev til det chilenske folk følger opp et møte i Roma 15. – 17. mai, hvor Den hellige far møtte 34 av landets biskoper. Etter møtet tilbød samtlige biskoper seg å gå av på grunn av overgrepsskandalen og håndteringen av den.

Brevet ble offentliggjort samme dag som Vatikanet annonserte at pave Frans sender den maltesiske erkebiskopen Charles Scicluna tilbake til Chile for annen gang på tre måneder for atter en gang å ettergå den lokale Kirkens håndtering av overgrepssaker. Erkebiskop Scicluna ledsages av den spanske mgr. Jordi Bertomeu. De to er blant Kirkens mest erfarne overgrepsetterforskere, ifølge Reuters.

 

Lyttet ikke til ofrene

I brevet sier pave Frans at samtalene han hadde i Roma med de chilenske overgrepsofrene 29. april, gjorde det klart for ham at manglende anerkjennelse av ofrenes historier, at ofrene ikke er blitt lyttet til og at Kirken ikke har tatt innover seg feil og unnlatelser, «har hindret oss i å gjøre fremskritt».

– Å si ‘aldri igjen’ til overgrepskultur og en systematisk tildekking av overgrep, fordrer at vi arbeider sammen for å skape en ny kultur av omsorg som gjennomstrømmer måten vi forholder oss til hverandre på, ber, tenker og oppfører oss som autoriteter, samt våre vaner, vårt språk og vårt forhold til makt og penger, skriver pave Frans.  

 

Les mer