Rapport fra Gaza: – Det er veldig kritisk

 

DSC_0837.jpg

BESØKER SKADEDE: Sr. Bridget Tighe, daglig leder av Caritas Jerusalem, besøkte for en uke siden flere av Caritas' traumesentre i de palestinske områdene: –  – Alle de sårede jeg møtte, var unge menn med skuddskader i bena, forteller hun til katolsk.no. Foto: Caritas

 

Det er akutt mangel på kreftmedisin. Sykehusene er fylt opp av palestinske ungdommer med skuddskader i bena. Infrastrukturen er borte, kloakken flyter og vi mangler rent vann og elektrisitet, sier sr. Bridget Tighe på telefon fra Gaza til katolsk.no.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen
 

Situasjon på Gaza er fortvilet, forteller sr. Bridget Tighe, daglig leder av Caritas Jerusalem. Hun rapporterer fra de konfliktherjede områdene langs grensen mellom Israel og de palestinske områdene.  Hun ber oss forstå begge sider i konflikten, men hovedbekymringen og hovedbudskapet er om et palestinsk folk som synker stadig dypere ned i fattigdom og nød, og en generasjon som mister håpet om noen gang å kunne se frem mot en helt vanlig fremtid.

 

Skuddskader

Caritas Jerusalems primære oppgave er for tiden å drive helsestasjoner på ti steder langs den israelsk-palestinske grensen. De er lokalisert rundt to kilometer fra grensegjerdet, og er utstyrt med et mobilt legeteam som samarbeider tett med lokale CBO-er (Community Based Organisations).

Caritas planlegger å fortsette denne innsatsen, for det kommer inn flere pasienter for hver dag som går.

 

Barna lider

På hvilken måte har det nylige utbruddet av vold og protester virket inn på Caritas arbeid?

– Da jeg nylig reiste ut i felten i palestinske områder, fortalte den lokale staben meg at noe av det vondeste de må ta seg av, er folk som ber om kreftmedisin. Den er ikke lenger tilgjengelig ved de statlige helsestasjonene. Mange av dem som kommer, er foreldre med kreftsyke barn. Disse barna lider, medisiner er ikke å oppdrive, de kommer seg ikke ut fra Gaza for behandling. Den eneste måten å skaffe cellegift og annen effektiv terapi på, er å kjøpe den i private apoteker. Dette er kostbare medisiner, som fattige palestinere ikke har råd til. De som har råd, må ta barna til offentlige sykehus. Der tar legene seg av selve behandlingen, forteller sr. Bridget.

 
Amputasjoner

Kreftmedisin er vanligvis gratis i det offentlige helsevesen, men nå er lagrene tomme. Caritas Jerusalem håper at nye forsyninger kommer snart. I mellomtiden forsøker de å hjelpe flest mulig kreftpasienter, spesielt barna.

– Siden den nye voldsbølgen slo inn over områdene nær grensen, har vi etablert et nytt mobilt legeteam nord for Gazastripen og Gaza-by for å behandle sårede. Vi samarbeider om dette med International Medical Corps og Leger uten grenser.

For en uke siden besøkte sr. Bridget en av Caritas' traumeklinikker nær den israelske grensen, der de behandler lettere skadede palestinere og dem som er skrevet ut fra sykehus, men som fortsatt trenger medisinsk bistand.DSC_0843.jpg

– Alle de sårede jeg møtte, var unge menn med skuddskader i bena. De fleste vil bli behandlet, men tusenvis av dem med alvorlige skader, inkludert amputasjoner av nedre deler av bena, vil være funksjonshemmet for resten av livet, sier sr. Bridget.

 

Trumps beslutning

Hvordan har president Trumps beslutning om å lokalisere den amerikanske ambassaden til Jerusalem påvirket situasjonen i området?

– I praksis utgjør ikke beslutningen noen stor forskjell. Palestinerne har først og fremst med konsulatet, ikke med ambassaden, å bestille. Men flyttingen har andre konsekvenser: Den bekrefter palestinernes syn på at USA ikke er en ærlig og rettferdig fredsmekler, men en representant som er helt og holdent på Israels side. Det har redusert det lille håpet som var igjen, for en rettferdig og varig fred og en levedyktig palestinsk stat, sier sr. Bridget. 

 

«Det lille kristne samfunnet på rundt tusen personer forsøker å holde motet oppe, men mange av dem som får tillatelse til å besøke Jerusalem og Betlehem til jul eller i påsken, kommer aldri tilbake.»

 

Håpet svinner hen 

Norske lesere ble kjent med sr. Bridget  i St. Olav kirkeblad nummer 4 i 2017. I intervjuet understreker hun at «…det verste er mangelen på håp i de unges øyne. Unge i Gaza snakker ikke lenger om fremtiden, bare om dagen i dag.»

Er det mer eller mindre håp i Gaza nå sammenlignet med for seks måneder siden?

– Det er mindre håp her nå enn før, spesielt blant de yngre. De fleste palestinere under 25 år, har aldri vært utenfor Gazastripen. Blokaden har nå vart i elleve år. Det er ingen tegn til at den snart vil bli opphevet. Det er ikke noe tydelig internasjonalt press for å lette byrden for de to millioner mennesker som er fengslet i dette lille, overbefolkede området. Det lille kristne samfunnet på rundt tusen personer forsøker å holde motet oppe, men mange av dem som får tillatelse til å besøke Jerusalem og Betlehem til jul eller i påsken, kommer aldri tilbake.

Hvilke langsiktige konsekvenser tror du den amerikanske ambassadens nye plassering vil ha for situasjonen i Gaza?

– Jeg vet sannelig ikke. Det er ikke bare plasseringen av ambassaden, men selve den politiske strategien som skaper utfordringer. At den amerikanske regjeringen – og andre regjeringer – fremmer rettighetene til ett folk, israelerne, og undertrykker rettighetene til et annet folk, palestinerne, vil avgjøre det langsiktige utkommet av konflikten, sier sr. Bridget.

 

Traumeklinikker

De siste månedene har Caritas konsentrert seg om grunnleggende helsehjelp, med god diagnostikk og medisinsk hjelp til Gazas innbyggere. De prioriterer landsbyer i fjerntliggende og marginaliserte områder. Nylig har de også opprettet traumeklinikker nær demonstrasjonene langs den israelske grensen. Her tar de seg av lettere skadede personer som ikke trenger akutt sykehushjelp.

Vi forsøker også å samle inn penger til innkjøp av kreftmedisiner, spesielt for barn, inntil den palestinske regjeringen får fylt opp sine lagre igjen.

 

Blokaden må oppheves 

Er du optimist med tanke på en lysere fremtid for befolkningen på Gaza?

– Jeg forsøker å opprettholde den teologiske dyden håp, det er forskjellig fra å være optimist.

Hva må endre seg for at ting skal bli bedre?

– På Gaza må blokaden oppheves og folk må kunne bevege seg fritt, slik at de kan arbeide, studere og få medisinsk hjelp. Det vil umiddelbart redusere risikoen for at ungdommer lar seg rekruttere til militante grupper og bidra til at de heller fokuserer på å skaffe seg en god fremtid. Dessuten må man utvikle en infrastruktur som gir et folk som har lidd lenge, noe som iallfall ligner på en normal tilværelse.  I det siste året har det kun vært elektrisitet to til fire timer per døgn, vannet i kranen er ikke drikkbart, kloakken er ikke renset og befolkningen synker stadig dypere ned i fattigdom og nød.

FN, som i 1947 etablerte staten Israel, må opprette en ny og levedyktig palestinsk stat før det er for sent, sier sr. Bridget. 

 

«I Det hellige land finnes det to folk med hver sin historie, men med like rettigheter. Jeg ber dere om å forstå begge sider. Det er ikke enkelt, men nødvendig.»

 

To traumatiserte folk

Sr. Bridget Tighe har bodd i Gaza de siste tre og et halvt årene. Hun har ansvar for Caritas’ arbeid på Gaza-stripen. Hun er opprinnelig fra Irland, og trådte inn i Franciscan Missionaries of the Divine Motherhood i 1965. Hun har arbeidet som sykepleier i mange år, og har dessuten en solid akademisk bakgrunn med fullførte teologistudier fra Cambridge og en grad i helseadministrasjon fra London School of Economics.

Hva er ditt budskap til de troende i Norge, sr. Bridget?

– I Det hellige land finnes det to folk med hver sin historie, men med like rettigheter. Jeg ber dere om å forstå begge sider. Det er ikke enkelt, men nødvendig. Så, på den måte som er mulig for den enkelte: Arbeid for en fred som er rettferdig for både israelere og palestinere. En fantastisk israelsk jøde, som jeg har kjent i mange år, pleide å si at begge folk er traumatisert og behøver rettferdig og nøytral hjelp utenfra for å oppnå forsoning og fred. En gammel utenlandsk prest som pleide å bo her, sa at man må være mystiker for å kunne leve i disse traktene. Dette er ikke konsepter som er enkle å forene. De fordrer et helt liv med bønn og botsgang, samt handlinger fylt av tro i det øyeblikk handling kan føre oss frem til rettferdighet og fred, sier sr. Bridget. 

 

Fakta  

  • Mandag 14. mai åpnet den amerikanske ambassaden i Jerusalem. 
  • President Donald Trumps beslutning om å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem er blitt ledsaget av en massiv bølge av palestinsk protest.  
  • Ifølge NTB er over 120 palestinere drept i demonstrasjoner og opptøyer nær Gazastripens grenser mot Israel siden slutten av mars.
  • Tusenvis av palestinske demonstranter og aksjonister er såret.
  • Israel avviser kritikk for voldsbruk, og mener  islamistbevegelsen Hamas, som kontrollerer Gazastripen, bevisst provoserer israelske sikkerhetsstyrker.
  • I påskens Urbi et orbi ba pave Frans om fred i Det hellige land: «Vi ber om forsoningens frukter for Det hellige landet, som også i disse dager er hjemsøkt av åpne konflikter som ikke skåner vergeløse.»