Paven kreerte 14 nye kardinaler

 

tcf50866.jpg

IRAKISK KARDINAL: Pave Frans velsigner den nye kardinal Louis Raphaël I Sako fra Irak, og ikler ham den tradisjonelle røde biretta (kardinalhatt) under konsistoriet i Peterskirken 28. juni 2018.  Foto: REUTERS / Tony Gentile 

 

Under sitt femte konsistorium, torsdag 28. juni 2018, kreerte paven 14 nye kardinaler fra 11 forskjellige land.  

 

Tekst: Robin Gomes, Vatican News

 

Pave Frans kreerte 14 nye kardinaler fra 11 land under det ordinære og offentlige konsistoriet i Romas Peterskirke torsdag 28. juni. Konsistoriet ble holdt på aftenen for vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus.

Paven annonserte navnene til de nye kardinalene allerede søndag 20. mai, rett etter hans Regina caeli-bønn og velsignelse på Petersplassen.

Kardinalene kommer fra Bolivia, Irak, Italia, Japan, Pakistan, Polen, Portugal, Peru, Madagaskar, Mexico og Spania. Paven forklarte at de nye kardinalenes hjemland «viser Kirkens universalitet, som fortsetter å uttrykke Guds nådefulle kjærlighet overfor alle menn og kvinner på jorden.» Han sa videre at nominasjonen av kardinaler «manifesterer det ubrytelige båndet mellom Peters stol og de lokale kirkene over hele verden.»

 

Å kreere betyr å skape; frembringe. Les mer på naob.no ved å følge denne lenken. 

 

tcda763f.jpg

PAVE I OG XVI: Pave Frans og pave emeritus Benedikt XVI møtte fem av de nye kardinalene etter konsistoriet. Foto: REUTERS 

 

De nye kardinalene er:
 1. Patriark Louis Raphaël I Sako, irakisk, patriark av Babylon for kaldeerne 
 2. Erkebiskop Luis Ladaria SJ, spansk, prefekt for Troslærekongregasjonen
 3. Erkebiskop Angelo De Donatis, italiensk, pavens generalvikar for bispedømmet Roma og erkeprest for Lateranbasilikaen
 4. Erkebiskop Giovanni Angelo Becciu, italiensk, sostituto i Statssekretariatets første seksjon og spesialdelegat til Malteserordenen
 5. Erkebiskop Konrad Krajewski, polsk, apostolisk almonissær
 6. Erkebiskop Joseph Coutts av Karachi i Pakistan
 7. Biskop António dos Santos Marto av Leiria-Fátima i Portugal
 8. Erkebiskop Pedro Ricardo Barreto Jimeno SJ av Huancayo i Peru
 9. Erkebiskop Desiré Tsarahazana av Toamasina på Madagaskar
 10. Erkebiskop Giuseppe Petrocchi av L’Aquila i Italia
 11. Erkebiskop Thomas Aquinas Manyo av Osaka i Japan

Tre kardinaler er over 80 år, og utnevntes for sine «store fortjenester for Kirken»:

 1. Erkebiskop Sergio Obeso Rivera, erkebiskop emeritus av Xalapa i Mexico (86)
 2. Biskop Toribio Ticona Porco, prelat emeritus av Corocoro i Bolivia (81)
 3. P. Aquilino Bocos Merino CMF, spansk, fra kongregasjonen claretinere (80)

 

tcf51d2a.jpg

MADAGASSISK KARDINAL: Pave Frans velsigner Desire Tsarahazana, den nye kardinal fra Madagaskar. Foto: REUTERS / Tony Gentile

 

tcf523b7.jpg

PAKISTANSK KARDINAL: Joseph Coutts er Kirkens nye kardinal fra Pakistan. Her poserer han sammen med en gjest i salig Paul VIs sal, Vatikanet. Foto: REUTERS / Tony Gentile

 

tcf5066c.jpg

POLSK KARDINAL: Pave Frans velsigner kardinal Konrad Krajewski fra Polen under konsistoriet torsdag 28. juni 2018. Foto: REUTERS / Tony Gentile

 

Hva er et konsistorium?

Et konsistorium er ikke en hellig messe, men en forsamling kardinaler som, med eller uten paven, tar seg av viktige kirkesaker, slik som å sette datoer for saligkåring, kanonisering og kreering av kardinaler, slik som den 28. juni 2018.

I middelalderen avholdt paver konsistorier for å fatte beslutninger i viktige anliggender. Kardinalene er pavens nærmeste rådgivere og samarbeidspartnere i ledelsen av den verdensomspennende katolske kirken.

Den salige pave Paul VI samlet konsistoriet hver gang han kom tilbake fra en internasjonal reise; han brukte forsamlingen til å dele sine inntrykk og utveksle meninger om reisen med kardinalene.  

Pave Benedikt XVI annonserte sin historiske avgang 11. februar 2013. Han valgte å gjøre det under konsistoriet for kanonisering av martyrene fra Otranto.

Pave Frans’ konsistorium 22. februar 2014 ble innledet med et ekstraordinært konsistorium for familien.

 

Innsettelsesseremonien for kardinaler

Konsistoriet 28. juni var en seremoni, hvor pave Frans både kreerte de nye kardinalene og innlemmet dem i den verdensomfattende forsamlingen kalt Kardinalkollegiet.

Kledt i sine røde sutaner og mozzetta over korskjorten bekjenner de kommende kardinalene sin tro, deretter går de, én etter én, frem til paven, som ikler dem deres røde biretta (kardinalhatt) og gir dem deres kardinalring.

Hver kardinal blir tildelt en titularkirke i Roma. Dette er et symbolsk uttrykk for at kardinalene er medlem av presteskap i bispedømmet Roma, hvis biskop er paven selv, etterfølger av Romas første biskop, den hellige apostel Peter.

 

tcf50c8e.jpg

BOLIVIANSK KARDINAL: Kardinal Toribio Ticona Porco fra Bolivia under konsistoriet i Peterskirken. Foto: REUTERS / Tony Gentile

 

tcf51e81.jpg

PERUVIANSK KARDINAL: Pave Frans velsigner kardinal Pedro Ricardo Barreto Jimeno fra Peru under konsistoriet i Peterskirken, Vatikanet, torsdag 28. juni 2018. Foto: REUTERS / Tony Gentile

 

tcf50024.jpg

HØYTIDELIG RITUAL: Pave Frans ledet selv det konsistorielle ritual under seremonien i Peterskirken, der 14 nye kardinaler ble kreert 28. juni 2018. Foto: REUTERS / Tony Gentile

 

Reformer av konsistoriet

I 1969 reformerte salig pave Paul VI konsistoriets ritualer for kreering av kardinaler. Han gav det en liturgisk form, selv om handlingen tidligere ikke hadde blitt tenkt på som en liturgisk anledning. Det nye ritualet inkluderte en bønn som ledsager overrekkelsen av den røde biretta og ringen. Bønnen fremhever det åndelige båndet mellom kardinalene og paven.

Pave Benedikt XVI fortsatte reformene, og i 2012 forenklet han ritualet for kreering av nye kardinaler. Han ivaretok samtidig salig pave Paul VIs visjon om en seremoni innenfor en liturgisk ramme.

Kirkens egen lov – den kanoniske rett ­– definerer to typer konsistorier: ordinær og ekstraordinær. Det blir kalt inn til et ekstraordinært konsistorium for å ta seg av spesielt viktige enkelt-saker, mens ordinære konsistorier avholdes når paven behøver kardinalenes råd i viktige, men vanlige saker, eller når paven ønsker kardinalenes høytidelige tilstedeværelse for eksempel ved kanonisering av helgener.  

 

tcf52847.jpg

ITALIENSK KARDINAL I: Pave Frans velsigner den nye kardinal Giuseppe Petrocchi  fra Italia. Foto: REUTERS/Tony Gentile 

 

tcf50493.jpg

ITALIENSK KARDINAL II: Pave Frans velsigner den nye kardinal Giovanni Angelo Becciu fra Italia under konsistoriet torsdag 28. juni. Foto: REUTERS / Tony Gentile

 

tcf50da2.jpg

ITALIENSK KARDINAL III: Pave Frans velsigner den nye kardinal Angelo De Donatis fra Italia. Foto: REUTERS / Tony Gentile