Pontifikal investiturmesse: Ridderorden av den hellige grav

 

 

Lørdag 27. oktober feirer biskop Bernt Eidsvig, Can.Reg., KC*HS, pontifikal investiturmesse kl. 15.00, i St. Olav Domkirke, Oslo. Anledningen er Huan Nguyen og Hung Nguyens opptagelse som riddere i Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem.

 

Om OrdenenUnknown.png

 • Historie: Det var under det første korstog, etter befrielsen av Jerusalem fra muslimene, at Godfred av Bouillon i 1099 opprettet Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem, som del av hans organisering av de religiøse, militære og offentlige institusjoner. Kilder skriver, at han ikke selv ønsket å bli konge, men å bære tittelen: Beskytter av den hellige grav. Det ble hans bror, som ved hans død i 1100 ble den første konge av Jerusalem, Baldwin I, og kronet i 1103. Han overtok også som leder av ordenen.
 • Formål: Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem har som navnet tilkjennegir en dyp forankring i Det hellige land gjennom historiske, juridiske og åndelige bånd, med hjemsted i Vatikanstaten.
 • Ordenen er pavens egen ridderorden av første grad, og dermed en integrert del av kurien og Den hellige stol, som også skal ratifisere alle utnevnelser. Mer konkret er ordenens formål:
  • Å styrke medlemmers åndelige liv i fullkommen lojalitet til Den hellige far og Den katolske kirkes lære og velgjørenhet overfor Det hellige land, som er Ordenens grunnsøyle;
  • Å støtte og bistå Den katolske kirkes velgjørende, kulturelle og sosiale arbeid og institusjoner i Det hellige land og Midtøsten; 
  • Å støtte bevarelsen og utbredelsen av Troen i disse land, og utbre kunnskapen om dette arbeide. Ikke kun blant katolikker, som er spredt over hele verden som er forenet i velgjørenhet under Ordenens symboler, men også blant alle ikke-kristne;
  • Å opprettholde Den katolske kirkes rettigheter i Det Hellige Land.
 • Medlemskap i ordenen: 
  • Ridderordenen av Den hellige grav i Jerusalem er forbeholdt praktiserende katolikker.
  • Det er ikke mulig å søke opptagelse i Ordenen. Et medlemskap skjer utelukkende etter invitasjon fra Ordenens side og i samråd mellom den lokale ledelse, biskop og Grand Magisterium.
  • En kandidatperiode tar som regel 1 – 2 år, hvor kandidaten forventes å delta i ordenens aktiviteter og ordensmesser.