Slår ring om trosfriheten

td3b7fe4.jpg

KLAR TALE: – Tros- og livssynsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet og  byggestein i demokratiet, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun åpnet den første nasjonale konferansen for tros- og livssynsfrihet på Munchmuseet mandag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

 

– Innstramminger i trosfriheten er ofte et forvarsel om innstramminger av andre menneskerettigheter, som ytringsfrihet og samvittighetsfrihet, sa utenriksminister Ine Marie Søreide da hun mandag åpnet UDs første nasjonale konferanse om tros- og livssynsfrihet.

 

Konferansen ble avholdt i Munchmuseet og samlet deltagere fra politikk, akademia, tros- og livssynssamfunn samt FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet, Ahmed Shaheed.

 

Under press

Utenriksministeren understreket av tros- og livssynsfeltet, nasjonalt og internasjonalt, er et satsningsområde for Solberg-regjeringen.

– Tros- og livssynsfrihet er under sterkt press over hele verden. Midtøsten er hardest rammet. Men også i Europa har vi en rekke utfordringer med økt populisme og polarisering, sa utenriksministeren.

Les hele innlegget hennes

 

En gift som kveler

KRFs andre nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, roste regjeringens innsats på området.

Regjeringen planlegger neste år å bruke 680 millioner kroner på menneskerettighetsfeltet.

– Undertrykkelse av tro er en gift som kan kvele et helt samfunn. Norge må innta en større pådriverrolle på dette feltet, sa Ropstad.

 

Identitet

Mange av innlederne på konferansen, som generalsekretær Ed Brown i Stefanusalliansen, var nøye med å påpeke koblingen trosfrihet og menneskeverd.

– Religionsfrihet handler også om praksis og identitet, det vil si det å tilhøre en gruppe eller et fellesskap. Trosfrihet og ytringsfrihet er nært beslektet, i noen land omfattes de av samme konstitusjonelle artikkel, poengterte Brown.

 

Ingen hobby

Generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, dr. Olav Fykse Tveit, understrekte også at religion ikke handler om folks hobbyer eller særinteresser, men det handler om menneskeverd og hva det vil si å være menneske.

– Religionsfrihet henger nøye sammen med andre friheter. Retten til å utøve sin religion, eller til ikke å utøve religion, er på linje med rett til helsetjenester, til å ytre seg, til å gå på skole, sa Fykse Tveit og påpekte at tilliten til at staten vil beskytte meg og mine rettigheter ikke er det normale i dagens verden.

 

Bestemmer selv

Fykse Tveit fortalte at artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, om at enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, i hovedsak ble utformet av Kirkenes Verdensråds og den kristne menneskerettighetspioneren, Otto Frederick Nolde (1899-1970).

– Fire prinsipper ligger til grunn for religionsfriheten. Retten til å bestemme sin egen tro, retten til å uttrykke sin tro, retten til å organisere seg i et trossamfunn og retten religiøse organisasjoner har til selv å bestemme organisering, policy og praksis for å oppnå sine mål, sa Fykse Tveit.