«Kallets styrke»: Ny intervjubok med pave Frans

 

Ny bok

td68a3ba.jpg

REFLEKSJONER I SANTA MARTA: Pave Frans' kommer idag ut med boken  «The strength of vocation. Consecrated life today», som er blitt til i samtale med p. Fernando Prado. 

 

Pave Frans’ nye bok «The strength of vocation. Consecrated life today» (originaltittel) kommer ut idag, 3. desember. Boken er frukten av en fire timer lang samtale mellom Den hellige far og den spanske misjonæren p. Fernando Prado om kall, vigslet liv og konfliktene Kirken står overfor idag.     

 

Tekst: Francesca Merlo, Vatican News
 

Pave Frans’ bok kommer ut idag, 3. desember, og er på 120 sider. Den er allerede blitt oversatt til ti språk og er en redigert versjon av samtalen mellom pave Frans og p. Prado som ble gjennomført i Santa Marta i august i år.

 

Møtte uforberedt

Blant de mange temaene som samtalen kom inn på, er kall og vigslede personers oppdrag i en Kirke som både må overkomme sine egne akutte problemer og utfordringer i tiden. I sine svar på p. Prados spørsmål bruker pave Frans eksempler fra sitt eget liv og forteller om egne erfaringer.

Pave Frans avslo å motta spørsmålene på forhånd. Han ønsket å stille uten å ha forberedt seg, fordi han mente at det ville bidra til en mer åpen og ærlig dialog. Han holdt fast ved det, også når de kom inn på de vanskeligste temaene.

 

Fortid, nåtid, fremtid

Pave Frans lærer oss å sette pris på de små ting og lære fra andre samtidig som vi følger og omfavner Kirkens budskap. Dialogen er delt inn i tre kapitler: «Se på fortiden i takknemlighet»; «Lev lidenskapelig i nu-et»; «Omfavn fremtiden med håp».  I det første kapitlet oppfordrer paven oss til å se på fortiden i takknemlighet, men ikke på samme måte som man ser på et objekt i et museum, man skal se med øynene til en som søker inspirasjon ved å gå tilbake til sine røtter.