Avviser påstander i Klassekampen

  

40ddd449-201e-4950-b1f9-af1dd7a5e7d2.jpg

IKKE PRESS: – Vi har snakket med de tre studentene som den gang var med på turen og de kjenner seg overhodet ikke igjen i denne fremstillingen. De avviser tvert at de skal ha vært presset av noen, sier OKBs økonom Sindre-Jacob Bostad. 

 

Avisen Klassekampen hadde lørdag 15. desember et oppslag om tre prestestudenter som i 2010 tok med seg messehagelsett til en samlet verdi av NOK 50 000,- kroner fra England uten å fortolle dem i Norge. Avisen påstår at studentene skal ha vært presset til dette. Oslo katolske bispedømmes økonom Sindre-Jacob Bostad svarer her på spørsmål om Klassekampens påstander.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

I Klassekampen lørdag 15. desember påstås det at biskop Bernt I. Eidsvig skal ha utøvet press for å få tre seminarister ved St. Eystein presteseminar til å smugle 14 messehagler under en reise til London i 2010. Er det en fremstilling som Oslo katolske bispedømme kjenner seg igjen i?

– Oslo katolske bispedømme (OKB) har snakket med de tre studentene som den gang var med på turen og de kjenner seg overhodet ikke igjen i denne fremstillingen. De avviser tvert at de skal ha vært presset av noen. Turen kom til på initiativ av en av prestestudentene.

Slik jeg forstår denne saken nå i ettertid, kan det hele bero på misforståelser og en tolkning av regelverket som går på dette med tollfrihet for gaver. Det burde selvsagt ha vært undersøkt bedre, og man burde ha forsikret seg om hva som var riktig tolkning, men det er på den annen side lett å være etterpåklok. Jeg var ikke her dengang, og kan ikke alle detaljene om hvordan man forsto lovverket. Men det virker som om at hvis man dengang hadde sørget for «opprinnelsesbevis» fra England for messehaglene, så ville de sannsynligvis kunne blitt tatt inn i landet tollfritt, men man hadde måttet betale moms, sier OKBs økonom Sindre-Jacob Bostad. 

Bekrefter noen av de tre daværende prestestudentene at de følte seg presset?

– Ingen av studentene sier de har vært presset. De stiller seg helt uforstående til en slik påstand. 

Var hensikten med London-reisen å hente messehagler?

– Englandsturen var en påskjønnelse av studentene. Hvordan det å ta med seg liturgiske antrekk kom opp den gang, og alle detaljene rundt dette, kjenner jeg ikke til.

De 14 messehaglene har en verdi på ca. 50 000 kr. Ble det betalt korrekt moms og toll på disse da de ble tatt inn i Norge?

– Trolig ikke, men vi jobber med å ettergå dette. Vi vil gå gjennom regnskapsbilagene fra denne tiden og se hva som er blitt gjort og ikke blitt gjort. Vi er også i kontakt med leverandøren i England.

Hva foretar OKB seg i denne saken nå, er dere i kontakt med Tolletaten for å rette opp evt. feil?

– Vi har allerede vært i kontakt med Tolletaten og ønsker selvsagt å rydde opp. Vi vil om nødvendig be om et møte med myndighetene.

Pater Reidar Voith varslet bispedømmet om de mulige feilene i 2011. Ble disse fulgt opp på en tilfredsstillende måte?

– Dette må ettergås nærmere før vi kan gi et klart svar. 

Disse påstandene ligger åtte år tilbake i tid. Hvilke rutiner har OKB for kjøp av messehagler og annet liturgisk utstyr nå?

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre rutiner og internkontroll i alt som blant annet vedgår økonomiske forhold. OKB utarbeider nå tydelige skriftlige rutiner, hvor all import skal foregå ved at leverandøren sender varene til kjøper. I de få tilfellene, hvis noen, dette ikke er mulig, skal de som frakter importerte varer alltid gå på rødt i tollen og sørge for at riktig toll og avgifter blir betalt, påpeker Bostad.

 

Les de daværende prestestudentenes svar på Klassekampens oppslag lørdag 15. desember: 

 

Påstand uten rot i virkeligheten 

Klassekampen hadde lørdag 15. desember et oppslag om tre prestestudenter som i 2010 tok med seg flere messehagelsett til en samlet verdi av omtrent NOK 50.000,-  fra England til Norge uten å fortolle dem.

Avisen påstår at biskop Eidsvig skal ha «bedt oss om å smugle» presteklærne inn til Norge.

Dette er en påstand som ikke har noen rot i virkeligheten. Vi ble verken bedt om å smugle eller på noen som helst måte presset til å ta med oss de liturgiske klærne. Biskop Eidsvig utsatte oss ikke for noen form for press. Initiativet til turen, som var en tur av sosial art, kom fra en av studentene.

Settene ble tatt med fordi vi ønsket å spare bispedømmet for fraktkostnader. Vi handlet i den tro at slike varer ikke var tollpliktige, men skjønner nå at dette var feil og dette vil bli gjort opp.

Men vi ber Klassekampen om å dementere påstanden om at vi ble presset eller «bedt om å smugle», ettersom det ikke er sant.

 

Oslo, 17. desember 2018

 

P. Bjørn Tao Quoc Nguyen,  Martin Blom,  P. Ole Martin Stamnestrø