Vatikanstaten slankes

 

td4cfbc4.jpg

REFORM: Pave Frans lanserte nylig reformer av Vatikanets administrasjon. Formålet er blant annet å effektivisere driften. Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah 

 

Pave Frans har bestemt seg for å slanke Vatikanstaten, og har utferdiget en ny lov om hvordan Vatikanstaten skal ledes og styres.

Ifølge kathpress ble det nye regelverket offentliggjort sist torsdag. Det har som formål å trimme forvaltningen og opprette en intern controller-avdeling for å rasjonalisere og forenkle, få til en bedre økonomisk drift, bedre ansvarsdeling og høyere grad av transparens.

 

Fra ni til syv

Den nye «Loven om ledelse av Vatikanstaten» erstatter en tilsvarende lov av 2002, utferdiget av pave Johannes Paul II. Den nye loven trer i kraft den 7. juni 2019.

Antall enheter under det ledende generalsekretariatet skal nå reduseres fra ni til syv. Underliggende kontorer vil bli slått sammen. Enheten for «Kontroll og inspeksjon» vil ligge under Generalsekretariatet og ha som oppgave å overvåke hvorledes normer og prosedyrer etterleves og følges opp på en effektiv måte.

Den økonomiske forvaltningsenheten skal, foruten å ha ansvar for innkjøp og forvaltning, også ha ansvar for bokføring og revisjon. Ifølge retningslinjene for sikkerhet og sivil beskyttelse, blir det også en endring ved at kommandanten for det pavelige gendarmeri ikke lenger automatisk også er sjef for sikkerhetstjenesten. Denne tjenesten vil ha ansvaret for beskyttelsen av paven og samarbeidet med utenlandske og internasjonale politimyndigheter. Brannvesenet vil også bli underlagt denne tjenesten, og skal koordinere frivilliges innsats.

 

Utvidet bruk av museene

Ledelsen av museene og kulturelle formål får også utvidede fullmakter hva gjelder økonomisk bruk og vurdering av kulturelt gods. Pavelige villaer, som for eksempel den tidligere sommerresidensen Castel Gandolfo, skal underlegges denne enheten og se på hvordan museene kan utnyttes.

Vatikanstaten ledes av det såkalte Governatoratet, Vatikanets statsforvaltning, som ble opprettet ved Lateranoverenskomsten av den 11. februar 1929. Denne sørget for at Vatikanstaten ble opprettet med paven som overhode. Avtalen bestemmer hvor Vatikanstatens grenser går og definerer en rekke bygninger utenfor disse som vatikanske eksklaver, altså Vatikanets bygninger og landområder utenfor Vatikanstatens grenser.

Governatoratet er siden 2011 blitt ledet av Vatikanby-statens regjeringssjef, den italienske kuriekardinalen Giuseppe Bertello. Pave Frans oppnevnte ham også i 2013 til det råd av kardinaler som skal svare for reformene i Kirkens ledelse. (Kathpress)