Forfølgelse av kristne øker

 

td78cef7.jpg

DYSTER DOBLING: I Nigeria ble over 3 700 kristne drept i 2018, det er nesten dobbelt så mange som året før, ifølge World Watch List. Her feirer p.  Thomas Afeodion messe i menigheten Wuse zone 2, i Abuja, Nigeria,  1. january 2019. Foto: REUTERS/Afolabi Sotunde

 
 

Anslagsvis 245 millioner kristne forfølges over hele verden, ifølge den årlige oversikten fra den kristne organisasjonen Åpne Dører.

 

Tekst: NTB
 

Nord-Korea ligger øverst på listen over de 50 landene hvor det er farligst å leve som kristen. Det anslås at mellom 200 000 og 400 000 kristne befinner seg i arbeidsleirer, ifølge World Watch List.

Listen som viser at forfølgelsen av kristne øker, presenteres onsdag 16. januar på NLA Høgskolen i Bergen, der også Raftostiftelsen og Den norske Helsingforskomiteen deltar.

I tillegg til Nord-Korea er det ti andre land som i 2019 karakteriseres å ha et «ekstremt» nivå av forfølgelse. Organisasjonen opplyser at den statlige kontrollen øker i mange deler av verden. Et eksempel er Kina, der nye lover for religiøs virksomhet trådte i kraft ved årsskifte i 2018.

Ifølge Åpne Dører merkes en ultranasjonalistisk trend der minoriteter ses på som forrædere og presses til å forlate sin tro. De viser til India, og mener regjeringen der fremmer det de karakteriserer som et hindufundamentalistisk syn.

I Nigeria ble over 3 700 kristne drept i 2018, det er nesten dobbelt så mange som året før. Landet er rammet av den største delen av rapporterte drap dokumentert i rapporten.

  

(©NTB)