Eiendomssalg: Mortensrud gård og sogneprestboligen på Bredtvedt

 

OKB har solgt Mortensrud gård og sogneprestboligen på Bredtvedt.

 

Mortensrud gård

Eiendommen Mortensrud gård ble i 2011 kjøpt med det formål å bygge kirke der. Dette krevde omregulering.

Etter en helhetsvurdering, og særlig på grunn av reguleringsvilkårene om underjordisk garasjeanlegg, ble det med tilslutning fra OKBs finansråd besluttet å gå bort fra planen om å bygge kirke på eiendommen.

Eiendommen ble derfor sist høst lagt ut for salg gjennom Tiger Eiendomskompetanse AS. Eiendommen er nå solgt tilbake til OBOS som den i sin tid ble kjøpt fra.

Mortensrud gård i Oslo med hovedhus, låve og et mindre hus ble kjøpt fra OBOS i 2011 for ca. 6 millioner kroner, og er nå solgt tilbake til OBOS for 10,6 millioner. Av dette går 5 millioner kroner tilbake til St. Hallvard menighet som tilbakebetaling av et tidligere lån.

 

Sogneprestboligen på Bredtvedt

Boligeiendommen på Bredtvedt (Grorudveien 118) i Oslo ble kjøpt for 4,7 millioner kroner i 2011, som bolig for sognepresten, men viste seg uegnet til formålet, blant annet på grunn av beliggenheten som er i altfor stor avstand fra kirken på Bredtvedt. Boligen er nå solgt for 6,7 millioner kroner.