St. Paul gymnas: Laudato si’ – lovet være du

 

Laudato si'-dagen 3. mai

P1080156.jpeg

BÆREKRAFTIG PENSUM: VG1-trinnet på St. Paul gymnas i Bergen hadde både ruskenaksjon og insektshotellbygging på pensum på årets Laudato Si'-dag. Foto: St. Paul gymnas

 

På de katolske skolenes Laudato si’-dag skal man gjøre en forskjell og sette fokus på verden og klima. Dagen handler om bærekraftig utvikling og konsentrerer seg særlig om klimakrisen. I sitt brev med samme navn henvender pave Frans seg til alle mennesker, fordi klima er noe som påvirker oss alle.

Laudato si’-dagen på St. Paul gymnas gjennomføres i et samarbeid med alle de katolske skolene i Norge, og på vår skole deles elevene i grupper for å sette lys på ulike problemstillinger knyttet til bærekraft. I år er det VG1-trinnet som jobber med ulike prosjekter. Noe av det elevene har jobbet med er blant annet å kartlegge skolens energiforbruk og skolens utslipp av klimagasser ved skoleturer; de har studert klimakvoter og hvordan disse fungerer; intervjuet matbutikker og bedrifter i Bergen sentrum om hvordan de jobber med å redusere matsvinnet. Andre elever har satt opp en panteordning ved skolen; noen har laget et insektshotell for insektene i Bergen sentrum, mens atter andre har ryddet rundt skolen. Det siste prosjektet gikk på klesindustrien, og eleven kommer til å arrangere en klesbyttedag på slutten av skoleåret for å rette søkelyset mot det store forbruket og ressursene som inngår i denne industrien.

Elevene har iløpet av dagen vist stort engasjement for klima og miljø, og det er blitt produsert gode statistikker og løsninger. Det å kunne gjennomføre en aksjon har hevet elevens virklighetsforståelse og gjort ulike klimasaker mer relevant for dem.

 

 

P1080130.jpeg

FELLES HJEM: Jorden er vårt felles hjem, og derfor er miljøet vårt felles ansvar, er pave Frans' budskap i encyklikaen  Laudato si'.  Elevene ved St. Paul gymnas begynte den årlige Laudato si'-dagen med andakt i skolekapellet. Foto: St. Paul gymnas

 

P1080115.jpeg

LOVET VÆRE DU:  «Lovet være du, Herre», sang den hellige Frans av Assisi engang. Sang gjorde også elevene ved St. Paul gymnas da dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen samlet dem til morgenandakt i skolekapellet på Laudato si'-dagen. Foto: St. Paul gymnas 

 

Fakta om Laudato si’

  • Pave Frans' såkalte klima-encyklika
  • Ble lansert i Roma sommeren 2015
  • Rundskrivet er 180 sider langt
  • Paven bygger videre på det tidligere paver har sagt om miljøspørsmål
  • Han slår fast at Laudato si’ inngår i Den katolske kirkes sosiallære, fordi den tar opp et sosialt anliggende: vårt forhold til Skaperen, til skaperverket og til hverandre.
  • Paven henvender til alle mennesker, fordi klima handler om oss alle – og om vårt felles hjem.
  • Han slår fast at klimaendringene er menneskeskapte.
  • Teksten er en kombinasjon av vitenskap, politikk og teologi,
  • I Laudato si’ kaller paven oss til en radikal personlig omvendelse

 

Les mer