Foredrag: Frans av Assisi og religionsdialog

iStock-Lastet ned.jpg

 

Legfransiskanerne i Oslo og Lillestrøm inviterer for 34. gang til "åpen kveld" der alle er velkomne til å høre foredrag om Frans av Assisi og fransiskansk spiritualitet.


Årets arrangement finner sted i St. Hallvard kirke torsdag 3. oktober kl. 19.00.  For dem som ønsker det feires det kallsmesse kl. 18.00, der vi ber om kall til ordenslivet og presteskapet.

Temaet for årets åpen dag er "Religionsdialog for 800 år siden og i dag" med utgangspunkt i at Frans av Assisi for nøyaktig 800 år siden, midt under korstogene, oppsøkte sultanen av Egypt for å skape fred mellom kristendommen og islam.

Foredragsholder er Ingrid R. Joys, leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

 

Program:

18.00 Kallsmesse i kirken, vi ber om kall til ordenslivet og presteskapet

Velkommen til enkel servering i menighetssalen etter messen.

19.00 Foredrag «Religionsdialog for 800 år siden og i dag» - ved Ingrid R. Joys, Samarbeids- rådet for tros- og livssynssamfunn. Etterfulgt av samtale om tema.

20.30 Transitus (gudstjeneste til minne om Frans’ død)

21.00 Slutt

 

Gratis adgang

Alle er hjertelig velkommen!