Nadanie imienia Szkole Polskiej im. Bohaterów Narwiku w Oslo

DSC_0253.JPG

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo zwany Szkołą Polską przy Ambasadzie zyskał nowe imię. W ubiegłą sobotę odbyła się uroczystość, która zapisze się nie tylko w historii szkoły, ale również w dziejach życia Polonii w Norwegii.

 

Tekst i zdjęcia: Marta Tomczyk-Maryon

 

W sobotnie przedpołudnie w siedzibie placówki, która mieści się w szkole podstawowej Tøyen zebrało się grono znakomitych gości, pracowników szkoły, harcerzy, rodziców i uczniów. Oficjalna uroczystość, którą prowadziły Iwona Prokop i Olimpia Perwejnis, rozpoczęła się od odczytania przez kierownika szkoły Katarzynę Słabowską-Wachowiak Aktu Nadania Szkole przez Ministerstwo Edukacji Imienia Bohaterów Narwiku.

 

Strzelcy Podhalańscy w Oslo

Warto dodać, że pomysłodawczynią tego zaszczytnego imienia jest właśnie Katarzyna Słabowska- Wachowiak, która jest z wykształcenia historykiem zafascynowanym okresem II wojny światowej, a w szczególności losami polskich żołnierzy na frontach Europy Zachodniej. Katarzyna Słabowska- Wachowiak nawiązała w maju 2018 kontakt z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich i na zaproszenie generała brygady Ryszarda Pietrasa wzięła udział w roku 2018 w obchodach 25-lecia jednostki. Uroczystość  odbyła się dnia 25 maja 2018 roku na Rynku Rzeszowskim. Dlatego udział przedstawicieli Strzelców Podhalańskich na sobotniej uroczystości w Oslo nie był zaskoczeniem. W zaproszeniu ich do Norwegii pomódł ttaché obrony komandor Bogdan Anuszkiewicz.

 

DSC_0201.JPG

Kierownik szkoły Katarzyna Słabowska-Wachowiak (po prawej) oraz prowadzące uroczystość Iwona Prokop i Olimpia Perwejnis

 

 

Spośród specjalnych gości należy wymienić również: Ambasador RP w Norwegii Iwonę Woinicką-Żuławską, attaché obrony komandora Bogdana Anuszkiewicza, wicekonsula Andrzeja Jacha, konsul Annę Śmiałek-Grzyb, podpułkownika Rafała Iwanek dowódcę I Batalionu Strzelców Podhalańskich i kapitana Łukasza MisBatalionu Strzelców Podhalańskich. Wśród zaproszonych znaleźli się również przedstawiciele Polonii, m.in. działaczka z Narwiku Elżbieta Borgsø, wiceprezydent Kongresu Oświaty Polonijnej Hanna Sand,  dyrektor Polskiej Szkoły Sobotniej im. św. Jana Pawła II Aleksandra Adamik, harcmistrz Marta Radwańska, pisarka Janina Januszewska-Skreiberg i przedstawiciel Kościoła katolickiego ks. Piotr Gwiżdż z parafii św. Hallvarda.  

 

Hymn 21 Brygady Strzelców Podhalańskich,  Podhalański gród

Gdzieś tam w Polsce

na wschodniej granicy,

podhalański rozciąga się gród

tam są ludzie twardzi i silni;

bo tak prowadzi ich Bóg

 

Harnasiu, harnasiu ty prowadź

ty prowadź, prowadź nas,                                         

do zwycięstwa do chwały

bo taki mamy znak.

 

Szarotkę mamy w herbie,

bo rzadki i górski to kwiat,

a boga mamy w sercu,

wiarę, miłość i górski wiatr

 

Harnasiu, harnasiu ...                                              

 

Tylko jedna jest taka na świecie,

której każdy serce swe da

bo zawdzięcza jej przecież

to, że człowiekiem się stał

 

Harnasiu, harnasiu ...                                              

 

A gdy góry swoje zostawię

i odejść przyjdzie czas,

me serce tu zostanie,

jak został halny wiatr

 

Harnasiu, harnasiu ...                                               

 

Rola Polonii kiedyś i dzisiaj

W części oficjalnej został odczytany List Gratulacyjny od Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy, a także List od Dyrektor ORPEG (Ośrodek Rozwoju Edukacji za Granicą)  w Warszawie Anny Radeckiej. Następnie głos zabrali goście. Jako pierwsza wystąpiła Ambasador RP w Norwegii Iwona Woinicka-Żuławska. W swoim krótkim przemówieniu zwróciła się m.in. do przedstawicieli Polonii, podkreślając współczesną i historyczną rolę Polaków:

„Tak samo jak dzisiaj państwo przyczyniają się do dobrobytu Norwegii, tak samo kiedyś Polacy oddawali tu swoją krew i życie, aby Norwegia mogła być wolnym państwem”.

Pani Ambasador wyraziła również nadzieję, że w przyszłym roku, kiedy to będzie przypadać 80. rocznica bitwy o Narwik, uczcimy to wydarzenie w szczególnie uroczysty sposób. Na zakończenie swego wystąpienia zwróciła się również do uczniów, życząc im sił i determinacji w poznawaniu polskiego języka i kultury. W szczególny sposób zwróciła uwagę na znaczenie poznawania literatury polskiej, która jest tym elementem naszej polskości, z  którego powinniśmy być dumni.

 

DSC_0268 (2).JPG

„Tak samo jak dzisiaj państwo przyczyniają się do dobrobytu Norwegii, tak samo kiedyś Polacy oddawali tu swoją krew i życie, aby Norwegia mogła być wolnym państwem” - powiedziała Ambasador RP w Norwegii Iwona Woinicka-Żuławska podczas uroczystości nadania imienia Szkole Polskiej im. Bohaterów Narwiku w Oslo

 

 

Pamięć o Narwiku

Elżbieta Borgsø, działaczka polonijna (na zdj. poniżej), która mieszka w Narwiku od sierpnia 1978 mówiła m.in. o tym, że była pierwszą Polką, która osiedliła się w tym mieście. Wspominała serdecznie przyjęcie, z jakim spotkała się ze strony mieszkańców Narwiku. Powiedziała z uśmiechem: „Traktowali mnie jak celebrytkę, pragnęli mi okazać wdzięczność za udział moich rodaków w bitwie o Narwik. Z wielkim wzruszeniem opowiadali o zaangażowaniu Polaków nie tylko w walki, ale również w pomoc ludności cywilnej”.

 

DSC_0229.JPG

 

Elżbieta Borgsø przypomniała również samą bitwę o Narwik, która rozegrała się w nocy z 27 na 28 maja 1940 w bardzo trudnych warunkach pogodowych i zakończyła się zwycięstwem aliantów przy wsparciu polskich żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich.

Działaczka polonijna mówiła również o tym jak upamiętniała miejsca pochówku polskich żołnierzy składając kwiaty na ich grobach; kiedyś robiła to jako osoba prywatna, obecnie wspiera ją w tym Ambasada RP i Polacy, którzy obecnie mieszkają w Narwiku.

Zwróciła również uwagę, że nadanie szkole imienia bohaterów Narwiku jest „próbą zachowania pamięci o naszych bohaterach, o tych którzy oddali wolność za życie ojczyzny. Jest to również wyraz czci dla tych wszystkich, którzy cierpieli w obozach, więzieniach, a potem wrócili schorowani do kraju”.

 

Waga kształcenia polonijnej młodzieży

Hanna Sand, wiceprezydent Kongresu Oświaty Polonijnej (na zdj. poniżej) podkreśliła, że nadanie szkole imienia bohaterów Narwiku „stanowi ważne wydarzenie zarówno dla środowiska polonijnego w Norwegii, ale również dla oświaty polonijnej na świecie. W procesie kształtowania stylu życia Polonii odgrywa niezwykle ważną rolę edukacja dzieci i młodzieży poza granicami Polski. Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku w Oslo wspierając szkolnictwo polonijne umożliwia dzieciom polskiego pochodzenia uczęszczającym do szkół w zagranicznym systemie oświaty uzupełnienie wiedzy z zakresu języka polskiego i wiedzy o Polsce”.

 

DSC_0217 (2).JPG

 

Hanna Sand podziękowała również wszystkim nauczycielom polonijnym za ich trud wkładany w nauczanie i wychowanie dzieci w duchu przywiązania do kultury polskiej. Podkreśliła również, że włączenie się Kongresu Oświaty Polonijnej w uroczystości jest wyrazem podziękowania szkole za dbałość o jakość kształcenia polonijnej młodzieży.

Goście wysłuchali również przemówień przedstawiciela Strzelców Podhalańskich, a także komandora Bogdana Anuszkiewicza i przewodniczącej Rady Rodziców Moniki Balcerzak.  Ksiądz Piotr Gwiżdż z wygłosił krótką modlitwę i pobłogosławił nowy sztandar szkoły.

 

W narodowych barwach

Następnie przekazano nowy sztandaru szkoły i odbyło się uroczyste ślubowanie. Potem przyszła kolei na uczniów szkoły, którzy przedstawili program artystyczny. Znalazło się w nim miejsce na fakty historyczne, poezję i pieśni patriotyczne. Dzieci ubrane w piękne, polskie, ludowe stroje przedstawiły m.in. historię bitwy o Narwik.  Po przedstawieniu odbyło się wręczenie pamiątkowych prezentów gościom oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców. Warto dodać, że impreza odbyła się w szczególnej scenerii, która tworzyły dwie wystawy: jedna poświęcona historii szkoły, druga bitwie o Narwik.  W sali obok można było również zobaczyć prace plastyczne uczniów szkoły. Obie zostały zaprojektowane przez kierownik szkoły Katarzynę Słabowską-Wachowiak. Warto również wspomnieć, że autorem nowego logo szkoły jest Łukasz Łopacki, a plakatu Justyna Smółka.

 

W niedzielę 15 września, w kościele św. Hallvarda ks. Piotr Gwiżdż odprawił Mszę św. w intencji uczniów i pracowników Szkoły Polskiej im. Bohaterów Narwiku w Oslo.

 

Obejrzyj więcej zdjęć z uroczystości

 

DSC_0264 (2).JPG

 

DSC_0267.JPG

 

DSC_0198.JPG

 

DSC_0226 (2).JPG

 

14.09 s.JPG

Zdjęcie: Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku w Oslo

 

DSC_0292 (2).JPG

 

DSC_0299.JPG

 

DSC_0266.JPG

 

DSC_1228.JPG

 

14.09 1.JPG

Zdjęcie: Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku w Oslo

 

 

Przeczytaj również artykuł o wizycie Rzecznika Praw Dziecka w Szkole Polskiej im. Boh. Narwiku