Ny sammensetning av liturgikommisjonen

Pater Hallvard Hole OFM har ønsket å tre ut av liturgikommisjonen ettersom han ble utnevnt til guardian i St. Frans kloster den 2. september 2019. 

Norsk Katolsk Bisperåd har den 12. september 2019 endret kommisjonens sammensetning (for resten av denne mandatperiode) slik at:

 

 

Msgr. Torbjørn Olsen

Liturgikommisjonens viseformann