Pastoralavdelingen søker visuell designer

Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme utlyser 1 års prosjektstilling som visuell designer (webdesign og grafisk design)

 

For bedre å kunne formidle den katolske tro til både troende og ikke-troende søker pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme en designer som skal videreutvikle avdelingens digitale plattformer. Avdelingen har to nettsteder, blilys.no og pastoral.no. I tillegg til det digitale vil designeren produsere en del trykksaker (plakater og enkle foldere), og korte videoer til bruk i trosformidlingen i samarbeid med de andre ansatte i avdelingen.

 

Vi søker etter en medarbeider med:

 • Brennende iver etter å gi troen videre til andre
 • God kunnskap om katolsk tro, praksis, menighetsliv
 • Høyere relevant utdanning (kan kompenseres med erfaring)
 • En sterk portefølje
 • Oppdatert på trender innen design, designverktøy og formidling
 • Jobber daglig med Adobe CC
 • Jobber godt i team, og har god evne til å jobbe selvstendig og målrettet over tid
 • Et positivt menneskesyn
 • Beherskelse av norsk og engelsk språk både skriftlig og muntlig. Det kan være en fordel å kunne flere språk.

 

Den ansattes oppgaver vil bestå av:

 • Utvikle et visuelt helhetlig uttrykk for trykt materiale og nettsteder
 • Vedkommende vil ha hovedansvar for å bygge opp nettstedene teknisk
 • Opparbeide bildebank
 • Produsere korte filmer

 

Vi kan tilby:

 • En selvstendig og utfordrende stilling
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mulighet for forlengelse
 • En god arbeidsplass med velordnede arbeidsforhold og engasjerte ansatte og frivillige
 • Opplæring/oppfølging
 • Lønn etter avtale

 

Tiltredelse så snart som mulig.

Søknadsfrist 18. oktober


Ta kontakt med biskoppelig vikar for pastoralt arbeid, p. Pål Bratbak, om du har spørsmål vedrørende stillingen: telefon 92614590, epost: pal.bratbak@katolsk.no.

Søknad sendes innen 18. oktober til Pastoralavdelingen i Oslo katolske bispedømme ved p. Pål Bratbak, Akersveien 5, 0177 Oslo, eller på epost: pal.bratbak@katolsk.no.