Presteretrett i Tromsø stift

Retrett Storfjord 2019.jpeg

 

Prestene i Tromsø stift, sammen med biskop Berislav Grgić, hadde sin årlige presteretrett og møte på Storfjord fra 16. til 20. september 2019. Retrettleder var Carlo Borromeo Le Hong Phuc, sogneprest i St. Hallvard menighet, Oslo. Alle prestene og seminarist Christopher Ponce, unntatt pater Andreas Zydek, MSF som var på sykehus, var tilstede.

 

I retretten, på torsdag, og etter retretten på søndag, den 22. september 2019 var det avskjed for pater Christian Wojcik O. Cist. som snart avslutter sin tjeneste i Tromsø stift og flytter til Polen. Med ham opphører også Cisterciensernes tilstedeværelse i Tromsø stift.

 

Melding fra Tromsø stift