Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig, Can. Reg av Oslo offentliggjør herved at:


P. Atputharajah Gnanapragasam, O.M.I. ble med virkning fra den 1. februar 2020 løst fra tjenesten som kapellan i St. Johannes, apostel og evangelist menighet i Oslo for å vende tilbake til sitt hjemland, Sri Lanka.

Dom Lukas Lorf-Wollesen, Can. Reg. utnevnes med virkning fra den 1. mars 2020 til generalvikar i Trondheim Stift.

P. Khiem Duc Nguyen løses med virkning fra den 1. mars 2020 fra embedet som sogneadministrator i St.a Sunniva menighet i Molde, og utnevnes fra samme dato til sogneadministrator i Vår Frue menighet i Ålesund.

P. Paul Opata løses med virkning fra den 1. mars 2020 fra tjenesten som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Trondhjem, og utnevnes fra samme dato til sogneadministrator i St.a Sunniva menighet i Molde.

P. Peter Hai Duy Nguyen utnevnes med virkning fra den 1. mars 2020 til kapellan i St. Paul menighet i Bergen.

P. Pål Bratbak innvilges studiepermisjon for to år, med virkning fra den 1. september 2020.

P. Carlo Le Hong Phuc løses med virkning fra den 1. september 2020 fra embedet som sogneprest i St. Hallvard menighet i Oslo, og utnevnes fra samme dato til sogneprest i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

P. Ragnar Leer Salvesen løses med virkning fra den 1. september 2020 fra embedet som sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn, og utnevnes fra samme dato til sogneprest i St. Hallvard menighet i Oslo.

P. Joseph Lam Cong Luong løses med virkning fra den 1. september 2020 fra embedet som sogneprest i St. Josef menighet i Haugesund, og utnevnes fra samme dato til sogneprest i Vår Frue menighet i Porsgrunn.

P. Paweł Wiech løses med virkning fra den 1. september 2020 fra embedet som sogneadministrator i St.a Clara menighet på Kongsvinger, og utnevnes fra samme dato til sogneprest i St. Josef menighet i Haugesund.

P. Waldemar Bożek utnevnes med virkning fra den 1. september 2020 til sogneadministrator i St.a Clara menighet på Kongsvinger. P. Bożek fortsetter sitt virke som kapellan i St. Gudmund menighet med fast bopel på Jessheim.

P. Robert Kanoza utnevnes med virkning fra den 1. september 2020 til sjelesørger for polsktalende katolikker i St. Gudmund menighet på Jessheim.

 

 

 Les på polsk