Har du et mulig prestekall?

50026101311_2862d5dd6b_o.jpg

PRESTEVIELSE: Som ungdom fortalte diakon Franklyn Fernando til sin lokale sogneprest at han ville bli prest. I juni 2020 ble kallet en realitet: P. Franklyn Fernando ble viet til prest i St. Johannes kirke i Oslo. 

 

Lurer du på å bli prest? Det eneste du vil angre på, er om du ikke prøver!

  

“Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.” Rom 8,28.

 

Den som svarer på prestekallet trer inn i et helhetlig opplegg som forbereder på et liv i tjeneste, former kandidaten etter Kristi eksempel og gir den nødvendige utdannelsen. Etter et innledende år i Valladolid (Spania), venter noen år med studier i hovedsakelig filosofi og teologi  i Roma, variert pastoralpraksis, fordypning i det åndelig liv og en kontinuerlig streben etter et liv i hellighet.

 

Slik søker du:

Ønsker du å søke kan du kontakte rektor p. Bjørn Tao Nguyen (tao.nguyen@katolsk.no eller postadresse Akersveien 6, 0177 Oslo) innen 31. januar.

De som søker opptak, bes skrive noe om hva de tenker om sitt mulige prestekall og anføre to referanser, hvorav minst en er prest. Rektor vil så invitere mulige kandidater til samtale. Konfirmasjonsattest og vitnemål fra videregående skole og annen relevant utdannelse bes vedlagt i kopi.

 

Biskop Eidsvig oppfordrer prester og troende til å be for preste- og ordenskall.

 

Les mer: