Caritas St. Laurentius: Å hjelpe som hovedmål

caritas.jpg

CARITAS ST. LAURENTIUS: Stiller opp for de som måtte trenge det. I ressurssenteret kan hvem som helst henvende seg og få svar på det de måtte lure på. 

 

I løpet av pandemien har Caritas St. Laurentius delt ut rundt 3000 munnbind. Fire ansatte og tyve frivillige står iherdig på for å hjelpe innvandrere og andre som måtte trenge det i Drammen-området.
– Vi møter mye ensomhet, angst og folk som sliter med psykiske problemer nå under pandemien, sier leder Trond Olav Aaring.

 

Tekst: Kathrine Låver
Bilder: Caritas St. Laurentius

 

På nettsiden til Caritas St. Laurentius finner du en lang liste over ulike tjenester og aktiviteter hjelpeorganisasjonen tilbyr. Hovedformålet er å hjelpe innvandrere i Drammen-området. Til informasjonskontoret kan hvem som helst henvende seg. Av aktiviteter tilbyr de blant annet norskopplæring, konversjonskvelder, grupper for mødre og eldre, au-pair-tjenester, individuelle samtaler, assistert retur for dem som oppholder seg ulovlig i Norge og innsamlingsaksjoner som støtter opp om Caritas Norges arbeid.

– Tore Olav Aaring, med et så bredt spekter av ulike tilbud, hvem er det som står bak alle disse? Dere må ha mange ansatte ...

– Caritas St. Laurentius har fire ansatte som arbeider på timebasis inntil 50 prosent av full stilling. Dertil har vi tyve registrerte frivillige som sammen med de ansatte, har ansvar for de forskjellige tilbudene. Ut over dette samarbeider vi med helsepersonell (lege, tannlege, psykologisk rådgiver og helsepersonale med forskjellig utdanning og erfaring). Vi har også samarbeid med juridiske rådgivere, trafikkskole og offentlige etater samt spesialpedagog. De fleste lærerne er våre er frivillige og har forskjellig bakgrunn og erfaring. 

 

Pandemiens vanskeligheter

I samarbeid med Drammen kommune deler Caritas St. Laurentius ut gratis munnbind, både engangs- og vaskbare, til dem som ikke har råd til å kjøpe selv. Trond Aaring forteller at siste halvår har de delt ut rundt 3000 munnbind. De hjelper også til med informasjon om smitte, hygiene og forteller om hvor folk kan teste seg på ulike språk. 

– Hva er det de fleste henvender seg til dere for nå under pandemien?

– I Caritas St. Laurentius møter vi mennesker med de samme problemer og utfordringer som resten av samfunnet opplever. Mange har mistet arbeid ved oppsigelse eller permittering. Dette medfører til lavere inntekt for mange og dermed økonomiske problemer. Vi møter mye ensomhet, angst og folk som sliter med psykiske problemer nå under pandemien. Vi gir råd om hvordan de kan komme seg gjennom den vanskelige tiden, og deler ut matkuponger for de som har det vanskeligst. Her har vi inngått avtale med forskjellige matbutikker der de som har matkort, får kjøpshjelp. Da får de så mye som mulig for summen de disponerer. 

– Problemer når det gjelder opphold, arbeidstillatelse, inn- og utreise er gjennomgående grunner til at folk henvender seg til oss.

 

Mødre i sentrum.JPG

FRIVILLIGE: Fire ansatte og tyve frivillige driver alle aktivitetene til Caritas St. Laurentius.

 

40 år i tjeneste

Caritas i Drammen har eksistert i over 40 år. De første 30 årene var det en gruppe bestående av kvinner og noen menn ledet av Marie Rue som gjorde en betydelig innsats med å spre informasjon om Caritas samt å samle inn penger til Caritas' arbeid. Gruppen hadde møte en gang i måneden. Forskjellige tema ble tatt opp og det sosiale hadde stor betydning. Rue gjorde en stor innsats som leder, og hun arbeidet utrettelig for Caritas i Drammen.

For rundt 10 år siden tok Trond Olav Aaring over stafettpinnen. Han leder nå virksomheten i Drammen, og fikk registrert gruppen som en forening i Brønnøysundregistrene og Frivillighetsregisteret. Foreningen fikk navnet Caritas St. Laurentius, noe som knytter den til menigheten i Drammen. 

Tilbudene benyttes av mange med forskjellig bakgrunn.  Mange kommer fra de katolske menighetene i Drammen, Hønefoss, Asker og Kongsberg.

– En betydelig andel tilhører også andre miljø og trossamfunn. Vi har et bredt og godt samarbeid gjennom DOTL (Drammen og omegn tro- og livsynsforum), hvor vi når ut til msuslimer, hinduer, shiker og buddhister for å nevne noe, sier Aaring. 

 

Medmenneske

Midt i Drammen sentrum finner du lokalene til Caritas St. Laurentius, vegg i vegg med menigheten. Det er et tett samarbeidet mellom menigheten og Caritas St. Laurentius.

– Det er lett å komme i kontakt med menighetens nasjonale grupper og vi prøver å gjøre ting sammen. Våre prester er meget positive til vår virksomhet og bistår så mye som de kan.

I tillegg til å være leder for Caritas St. Laurentius er Trond Aaring kirkelig og administrativ assistent for menigheten og sitter i finansrådet.

– Hvorfor er dette engasjementet viktig for deg?

– Jeg vil være ydmyk og si at det egentlig er lite jeg kan bidra med. I en menighet hvor innvandrere utgjør et stort flertall, kan det lett oppstå problem på grunn av lite kunnskap om norske lover, bestemmelser og språk. Det er her jeg føler at jeg kan bidra med noe og aller mest det å være et medmenneske. Det å kunne gi råd og bidra med skrivearbeid er en del av dette. 

 

Stab.JPG

SAMARBEID: Caritas St. Laurentius samarbeider godt med menigheten som ligger rett rundt hjørne fra ressurssenteret. 

 

Selv med godt samarbeid med menigheten, har utfordringene stått i kø siden pandemien startet. Ressurssenteret har holdt åpent med unntak av deler av mars-april 2020. De har hatt over 600 henvendelser/besøkende.

– Vi har forsøkt å gjøre så mye som mulig via mail og telefon. Problemet er et mange av våre besøkende har lite kunnskap om bruk av elektroniske medier. På grunn av at bibliotek hold stengt, har vi hatt betydelig pågang om hjelp til å skrive og kopiere dokumenter.

Kurs i norsk språk, samfunn og helse var i gang da epidemien brøt ut. De måtte avsluttes i mars. Aaring forteller at de forsøkte å starte nye kurs høsten 2020,  men disse måtte også avsluttes på grunn av økning av smitte.

– Dette betyr også betydelig bortfall av inntekt for oss. Mødre i sentrum og konversasjonskvelder var også nedstengt i deler av året. I 2021 har vi ikke kunnet tilby noen av disse aktivitetene hittil. Smittevern krever mye arbeid, men vi mener å ha gode rutiner på dette.

 

Samtale (2).JPG

RESULTATER: – For oss som arbeider i Caritas er det alltid en glede å se resultat når mennesker kommer gråtende til oss og går smilende ut etter at vi sammen har funnet løsninger på tyngende problem, sier Trond Aaring. 

 

Finner løsninger 

 – Har det kommet noe godt ut av denne situasjonen?

– Når en står midt oppe i en såpass vanskelig situasjon og en blir sliten av alle utfordringene, kan det være vanskelig å se noe positivt. Likevel ser en det positive i å kunne tilby hjelp og trøst og ikke minst nå nye mennesker med forskjellig tilhørighet.

For oss som arbeider i Caritas, er det alltid en glede å se resultat når mennesker kommer gråtende til oss og går smilende ut etter at vi sammen har funnet løsninger på et tyngende problem.

– Om det er noen som ønsker å bidra mer for lokalmiljøet, hva burde de gjøre?

– Her er det veldig mye som kan gjøres – og behovet er stort. Alle kan bidra med noe, selv om en selv føler seg liten og ubetydelig.

Spørsmålet blir å finne noe som en kan tenke seg å arbeide med. Drammen er en kommune med mye frivillig aktivitet, så her er det mange muligheter. For meg er det å arbeide på tvers av tro og kultur viktig.

– Det går mot lysere tider og vaksinasjonen er i full gang. Hva ser du fram til for Caritas Drammen når vi nærmere oss en normalsituasjon?

– Jeg håper at vi til høsten kan komme i gang med kurs i norsk språk, samfunn og helse samt at vi kan komme i gang med arbeid blant unge innvandrere som står i fare for å falle utenfor samfunnet, sier Aaring.      

 

Les mer:

 

 

 

av Kathrine Låver publisert 27.04.2021, sist endret 27.04.2021 - 17:03