Menighetspraksis: Vitner om Kristus i både matte og kunst og håndverk

Til vanlig studerer prestestudentene for Oslo katolske bispedømme ved det engelske presteseminaret i Roma. Etter semesterslutt og da koronarestriksjonene gjorde det mulig, reiste de til Norge. Før de skal vende tilbake til Kirkens sentrum – Roma – har de menighetspraksis rundt om i bispedømme.

Untitled design.png

PRESTEKANDIDAT: David Ottersen er prestekandidat for Oslo katolske bispedømme. Han studerer ved presteseminaret i Roma, men har i den siste tiden hatt menighetspraksis i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal.

 

Én av grunnene til at David Ottersen ønsker å bli prest, er muligheten til å drive med trosundervisning. Iløpet av praksistiden i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal har David fått testet seg som lærer. For ham er det viktig å vitne om Kristus, ikke kun i kristendomstimene, men også i matematikk, kunst og håndverk. 

 

Tekst: Kathrine Låver

 

Prestekandidat David Ottersen er utplassert i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal. Det syns David er fint. Alle menigheter har sitt særpreg, det skjer mye positivt i Arendal og menigheten har en synlig rolle i lokalsamfunnet. I tillegg til menigheten er det egen katolsk barnehage, barneskole og ungdomsskole. Caritas har en egen lokal gruppe i Arendal, som har mange ulike tilbud for dem som bor i området. De var også aktive under Arendalsuken, som er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre til debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid.  

 
Ber og spiser sammen

David hadde før sommeren tilbakelagt sitt første år ved Det engelske seminar i Roma. Før han kom til Roma, var han ett år ved seminaret i Valladolid, Spania. David forklarer at dette året er et propedeutisk år, altså et forberedende år før man tar fatt på selve studieløpet. Da skal man forberede seg på prestetjenesten med alt det innebærer. 

– Hva skjer i løpet av dette året, David?

– Under forberedelsesåret evaluerer man seg selv for å måle seg opp mot det som forventes av en prest. Det er stort fokus på åndelig og personlig utvikling Vi lærte om forskjellige måter å bruke bønn for å komme nærmere Gud. Man ser på personlige styrker og svakheter og får tid til å jobbe med dette.

– Du har nå tilbakelagt ett år av selve studieløpet til prestetjenesten. Hvordan har dette året vært?

– Det har vært fint. I Roma er det et større miljø og det er større variasjon i hvor lenge studentene er i formasjonsløpet. Noen har vært der lenge, andre er nye. Noen er allerede prester, men er der for å studere videre. Vi møter også andre studenter ved Universitetene.

Selv om undervisningsplanene kan varierer, bor alle sammen, det er felles måltider, bønn og feiring av liturgien.

– Man bor i et fellesskap, som ber og spiser sammen, sier David.

 

239547283_145798064405670_7806640286979474900_n.jpg

PRAKSIS: Å undervise i troen og delta i liturgien har David fått masse trening i under praksistiden i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal.

 

Møte mellom himmel og jord

Én av grunnene til at David Ottersen ønsker å bli prest er muligheten til å drive trosundervisning; i liturgien finner David møte mellom himmel og jord.

– Det man gjør i liturgien, blir et vindu inn i himmelen. Jeg har vært ministrant siden jeg var barn og sett et glimt av hva som er der oppe. Det er noe som er større enn alt er her på jorden, og noe som jeg har lyst til å dele med andre, sier David.

Å undervise i troen og delta i liturgien har David fått masse trening i under praksistiden i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal. P. Sigurd Markussen, sognepresten i menigheten, underviser selv på skolen, sitter i ledergruppen og i styret. David får testet seg som lærervikar på skolen og hjelper til under messefeiringen.

– Praksistiden har gitt meg en helhetsforståelse av hvordan man driver skole, menighet og en er en aktiv del av lokalsamfunnet, sier David.

– Hva består dagen av?

– Vi starter dagen rundt kl. 7 med morgenbønn. Deretter spiser vi frokost før morgenmøtet med lærerne – først på barneskolen, så på ungdsomsskolen. Der bistår jeg som ekstrahjelp, men jeg har også vært vikar for p. Sigurd når han måtte ut å reise.

 

20210912_122706.jpg

VEILEDER: P. Sigurd Markussen har veiledet David gjennom praksistiden i menigheten.

 

– I hvilke fag da?

– Kunst og håndverk, norsk, gym, musikk og matematikk, samt alle timene i kristendom når p. Sigurd er bortreist.

David sier at det er mye han kan gjøre i kristendomsundervisningen, men at det også er viktig for han å vitne om Kristus i alle fagene, selv gym, matematikk og kunst og håndverk.

– Hvordan gjøres det?

– Man vitner med sine gjerninger. For eksempel ved at man behandler hver enkelt elev som et avbilde av Kristus. Dermed blir man selv et vitnesbyrd uten å direkte snakke om teologi, sier David. 

Når klokken har ringt og barna er på vei hjem, fortsetter dagen på menighetskontoret med planlegging. Det er heldigvis litt fri før man tar fatt på middagen. David bytter på å kokkelere med p. Sigurd.

– På kvelden gjør vi i stand til messe og jeg ministrerer. Etterpå har vi møter og samtaler med dem som sogner til menigheten. Vi er ferdig rundt kl. 20, sier David.

– Hva har du likt best med praksistiden?

– Jeg syns det har vært gøy å se variasjonen i livet som prest, og jeg fått en mer helhetlig forståelse av hvordan menighetslivet fungerer. Det er nok ikke en del som er gøyere enn noe annet. Eller om jeg må si en ting så må det være messen, som er høydepunktet, mener David.

 

240629915_533614667846562_2150685079512752159_n.jpg

HØYDEPUNKT: Ifølge David er messefeiringen dagens høydepunkt.

 

Familie med mange kall

David kommer fra en familie med mange kall: Han har en bror, p. Josef Ottersen, som ble ordinert til prest 23. juni 2018 og en søster, Klara Ottersen, som trådte inn hos St. Elisabethssøtrene og avla evige løfter 5. oktober 2019.

– Hvordan har det seg at så mange i din familie har funnet kallet?

– Det er Gud som kaller, så det må man spørre Ham om, sier David. Men foreldrene har vært gode trosforbilder. 

– De har tatt oss med til messe, og bønn har vært en del av hverdagen. De har også gitt oss stor frihet til å velge selv og følge våre interesser. Det har vært med å gi oss motet til å si ja når Gud kaller, sier David.

– Du er jo i et formasjonsløp. Konsulterer du mye med p. Josef og sr. Klara?

– På noen ting så holder jeg dem litt ute, men jeg har også mange gode samtaler med dem, sier David.

– Hva er det som venter deg etter praksistiden?

– Det blir to uker til i Oslo. I starten er det foredrag sammen med de andre prestestudentene. Så er det en uke ferie og litt pakking før vi reiser til Roma.

David ser fram til å studere igjenGå i dybden av studiene og grave seg inn i materialet.

– Hva er favorittfaget?

– Naturfilosofi og vitenskap. Jeg har realfagsbakgrunn, og da kjenner jeg det igjen i metodikken. Før var de fleste store tenkerne filosofer, og så ble det skilt ut i mer spesifikke fag som biologi, fysikk og kjemi. Det er spennende å studere filosofi for å se hvordan det hele henger sammen, sier David.

Å studere filosofi er for David å søke sannheten.

 

Les mer: