400 år siden Klosterlasse døde: Får gate oppkalt etter seg

 Første offisielle anerkjennelse i Norge 

20220504_104156.jpeg

NY ADRESSE? Sogneadministrator: P. Johannes Vu Manh Hung og tidl. leder av menighetsrådet Gunnhild Bærø gleder seg over at Tønsberg-politikerne oppfylte deres ønske om å hedre Klosterlasse. Nå kan menighetens nye adresse bli Klosterlasses gate 1. Foto: privat

 

St. Olav kirke menighet i Tønsberg var spent på om søknaden om egen gate tilegnet Klosterlasse skulle vinne gjennom i kommunens Politisk utvalg for kultur, idrett og folkehelse.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

NÆRVÆR: Sigurd Hareide håper gatenavn-endring og ukens markeringer
skal bidra til at minnet om Klosterlasse blir mer nærværende. Foto: privat 

IMG_20220330_084512.jpegSaken kom til behandling tirsdag 3. mai, og vakte oppmerksomhet etter at lokalavisen Tønsberg Blad skrev om menighetens initiativ. Kommunedirektørens innstilling var positiv. Han skrev: «Med hjemmel i Lov om eiendomsregistrering § 21 endres navn på del av Sandefjordgaten mellom Botnegaten og Vålegaten til Klosterlasses gate», men det er politikerne som bestemmer. Hva ville de komme frem til?

At Klosterlasse, én av Tønsbergs store sønner, fortjener en egen gate!

– Jeg synes det er flott at politikerne fulgte opp St. Olav menighets søknad og gikk inn for gateoppkalling. Det er ikke bare katolikker i Tønsberg som er opptatt av Klosterlasse, sier Sigurd Hareide, én av initiativtagerne og primus motor for Klosterlasse-markeringene denne uken.

I sitt sakssammendrag anførte kommunedirektøren at det ikke hadde kommet inn merknader på varsel om navneendring. Han presiserte at «det er søkt om endring til Klosterlasses vei, men det er vanlig at betegnelsen gate benyttes i Tønsberg sentrum». Språkrådet anbefalte kommunen navnet Kloster-Lasses gate, som er i overensstemmelse med offisielle skriveregler for sammensatte navn der egennavnet kommer til slutt. I sitt endelige vedtak ble navnet:

Klosterlasses gate, i samsvar med kommunedirektørens råd.

Saksbehandler i kommunens kulturtjeneste støttet også menighetens Klosterlasse-forslag: «På bakgrunn av Klosterlasses nasjonalhistoriske betydning støtter kulturtjenesten ønsket om å gi en gate i Tønsberg navn etter ham. Kulturtjenesten mener også at det vil være relevant at gate i nærheten av eller i tilknytning til dagens katolske kirke gis navn etter Klosterlasse.»

 

SLIK BLIR DET: Med hjemmel i Lov om eiendomsregistrering § 21
endres navn på del av Sandefjordgaten mellom Botnegaten og Vålegaten
til Klosterlasses gate, se rød strek i kartutsnittet under. Ill.: Tønsberg kommune 

Skjermbilde 2022-05-04 kl. 13.01.24.pngEndelig offisielt anerkjent

Etter 400 år blir han som var én av Norges definitivt mest markante skikkelser etter den lutherske reformasjonen, offisielt hedret. Inntil nå har det ikke eksistert ett eneste minnesmerke over Lauritz Nielssøn, som også ble omtalt med den latinske navneform Laurentius Nicolai Norvegus eller bare rett og slett Klosterlasse. Nytt gatenavn og markeringer denne uken – og senere i år – kan bidra til at han som i Vestfolds litteraturhistorie (Kåre Glette, 2009) omtales som «den mest boklærde mannen i Vestfold og kanskje i Noreg i perioden 1537 – 1807», tas frem fra glemselen og inn i historiebøkene.

–Tror du markeringene denne uken kan bidra til at Klosterlasse skrives inn i norsk historie?

–  Ja, jeg håper både det kirkelige arrangementet ved St. Olav menighet, Tønsberg, med rekviemmesse og minneplate og det faglige seminaret ved USN med utstillingsåpning på Slottsfjellsmuseet vil gjøre minnet om Klosterlasse og motreformasjonen i Skandinavia mer nærværende både lokalt og nasjonalt, forteller Hareide, som er førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge og forsker på endringene av kristne ritualer i overgangen fra katolsk til luthersk kristendom i Danmark-Norge på 1500-tallet.

 – Menigheten kan nå få adressen Klosterlasses vei 1 – hva synes du om det? 

– Ja, om menigheten vil, kan vi nå søke om å skifte adresse fra Botnegaten 22 til Klosterlasses gate 1. Det kan jo være vår oppfølging av politikernes positive vedtak.  Gjennom arbeidet i Klosterlasse-komitéen i St. Olav har vi fått bidra til byen med både veioppkalling og minneplate. Jeg er glad for det, sier Hareide.

 

KLOSTERLASSE-DAGER:  Klosterlasses dødsdag den 5. mai markeres i St. Olav
kirke i Tønsberg med pontifikal rekviemmesse kl. 18.00 ved biskop Bernt I. Eidsvig,
og avduking av minneplaten etter messen, som strømmes på katolsk.no. Foto: privat
 

Ukens Klosterlasse-markeringerIMG_20220330_090038.jpeg

 • Klosterlasses dødsdag 5. mai markeres i St. Olav kirke i Tønsberg med pontifikal rekviemmesse kl. 18.00 ved biskop Bernt I. Eidsvig, og avduking av minneplaten umiddelbart etter messen. Messen sendes direkte på katolsk.no.
 • Et fagseminar med tittelen «Klosterlasse og motreformasjonen i Skandinavia» blir arrangert fredag 6. mai av Universitetet i Sørøst-Norge, Slottsfjellmuseet og St. Olav forlag under faglig ledelse av Bjørn Bandlien og Sigurd Hareide. Det blir også utstillingsåpning i Slottsfjellmuseet samme dag.
 • Mer info finner du på St. Olav kirkes (katolsk menighet for Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand) hjemmeside.

 

SISTE HVILE: Klosterlasse aka pater Norvegus døde 5. mai 1622
i Vilnius i Litauen, og ble begravet i universitetskirken St. Johannes. Foto: privat 
St. Johannes-kirken Vilnius.jpeg

Klosterlasse (1537 – 1622)

 • Lauritz Nielsson ble født i Tønsberg i 1537 og døde i Vilnius i Litauen 5. mai 1622.
 • Han var en jesuittprest, som arbeidet for gjeninnføringen av katolisismen i Skandinavia
 • Ble kalt Klosterlasse etter at han ledet den høyere utdanning i Sverige fra et tidligere fransiskanerkloster i Stockholm.
 • Da hans katolske identitet ble avslørt i 1580, måtte han forlate Sverige, og fikk ikke vende tilbake til Skandinavia resten av livet.
 • Han ble begravet i universitetskirken St. Johannes i Vilnius.
 • I 1998 avduket H.M. kong Harald V en minneplate med norsk og litauisk tekst i kirken.
 • Tønsberg-gutten Lauritz Nielssøn, alias Klosterlasse, er blitt omtalt som «en av historiens mest betydelige nordmenn» (Øystein Rian, 2014)
 • I Vestfolds litteraturhistorie (Kåre Glette, 2009) omtales Klosterlasse som «den mest boklærde mannen i Vestfold og kanskje i Noreg i perioden 1537-1807».
Kilde: St Olav katolske menighet

 

Følg pontifikal rekviemmesse for Klosterlasse torsdag 5. mai kl. 18.00

  

Les mer om Klosterlasse

 

Les mer om reformasjonen