Kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt I. Eidsvig har følgende kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme:

 

P. Piotr Gwiżdż er tilbake i Norge og med virkning fra den 1. september 2022 tjenestegjør på Gjøvik og er ansvarshavende for polsk sjelesorg i Mariakirken menighet på Lillehammer.

P. Nikolas Goryczka er med virkning fra den 1. august 2022, til og med den 31. juli 2024 gjenutnevnt til kapellan ved Lunden Kloster.

P. Emmanuel Ratnarajah David O.M.I. er med virkning fra den 1. november 2022 utnevnt til kapellan og ansvarshavende for den tamilske sjelesorg i St. Johannes, apostel og evangelist menighet i Oslo.

P. Hubert Sebastian Łucjanek SVD er med virkning fra den 1. oktober 2022 utnevnt til kapellan og ansvarshavende for den polske sjelesorg i St. Hallvard menighet i Oslo.

P. Anthony Erragudi SVD er med virkning fra den 1. november 2022 løst fra stillingen som kapellan i St. Maria menighet på Stabekk og fra samme dato utnevnt til kapellan og ansvarshavende for polsk sjelesorg i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

P. Piotr Śledź SVD er med virkning fra den 1. november 2022 løst fra tjenesten som kapellan i Mariakirken menighet på Stabekk, samt fra tjeneste som sjelesørger for polsktalende katolikker i menighetene på Eikeli og Hønefoss og fra samme dato utnevnt som kapellan og ansvarshavende for den polske sjelesorg i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.

P. Myron Kuspys er med virkning fra den 1. oktober 2022 løst fra stillingen som kapellan og ansvarlig for den polske sjelesorg i St. Hallvard menighet i Oslo og fortsetter å være ansvarlig for ukrainsk sjelesorg i bispedømmet.