Pave Frans' 10-årsjubileum: Hilsen fra biskop Bernt

 

NTB_J8oYPtJGtaI.jpg

PETERS ETTERFØLGER: Pave Frans viser seg på Peterskirkens fasadebalkong for første gang etter at kardinalkonklaven valgte ham til ny pave, Peters etterfølger og de troendes Hellige far. Foto: NTB / Reuters, Paul Hanna

 

Kjære troende,

sammen med sr. Anne Bente Hadland satt jeg i Dagsrevyens studio da meldingen kom: Kardinal Jorge Maria Bergoglio, erkebiskop av Buenos Aires, var blitt valgt til pave.

 

HILSER: Bernt Eidsvig, biskop av Oslo
katolske bispedømme. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen
 

IMG_1893.jpegProgramlederen spurte oss hva vi kunne si om ham. Sr. Anne Bente og jeg så på hverandre, men ingen av oss visste noe av betydning. Det skulle ikke vare lenge.

 

Det kom en strøm av opplysninger om ham. Han var kjent for sin enkelhet og tilgjengelighet. Hans første pavelige avgjørelse gjaldt en forenkling av antrekk ved første møte med de troende på Petersplassen. Han ringte kiosken hjemme og sa opp abonnementet på sin avis – som han forøvrig alltid hadde hentet selv; han insisterte på å betale for værelset han hadde disponert under konklavet. Han hevet seg ikke over de små ting i livet fordi han var blitt valgt til apostelen Peters etterfølger! Det var et budskap som gjorde inntrykk.

 

De store ting fulgte. Reform, hvor det er nødvendig og mulig, skulle skje, medmenneskelighet innad i Kirken såvel som utad. Han utropte 2015 til Barmhjertighetens år, og nådde svært mange i og utenfor vår Kirke med budskapet om at tro må uttrykkes i form av barmhjertige ord og handlinger.

 

For oss i Vesten er det uvant at vårt overhode ser verden og Kirken fra et helt annet sted, Syd-Amerika. Vi skal være en Kirke for de fattige, fremholder Frans, for det er de som trenger vår kristelige solidaritet mest. Han forteller oss at det ikke bare er de fattige som vokser på det, vi gjør det også, vi som materielt sett har mest å gi.

 

Oslo, 13. mars 2023

+Bernt Eidsvig

Biskop av Oslo 

 

Les hilsenene fra de norske biskoper: 

  

 

5246ec4a-414e-4d2a-a079-0815c1c30d63.jpgTenn et lys og be for pave Frans

Den digitale synoden oppfordrer deg til å markere 10-årsjubileet for pave Frans' pontifikat ved å tenne et lys for ham. 

Mandag 13. mars, feirer pave Frans 10 år som pave. For å markere denne milepælen på en «viral» måte, har Den digitale synoden lansert et eget nettkart, der de troende over hele verden kan tenne digitale lys for paven når de ber for ham.  

 

 

 

 

 

 

 

BA VED MARIAALTERET: Bare timer etter at han ble valgt til pave, tilbrakte pave
Frans en halvtime i bønn ved Mariaalteret i basilikaen Santa Maria Maggiore, som er en av
Romas patriarkalkirker. Den rommer Maria-ikonet «Salus populi romani» («Beskytter av det romerske folk»).
 Foto: NTB / Reuters / Osservatore Romano

 

 

Les mer om pave Frans' første dager