Ny medarbeider i katolsk.no

 

 IMG_0345.jpeg

GOD KOMBO: Caroline Belaúnde Brynsrud vil få utløp for sin kreativitet og trang til å formidle Guds kjærlighet, derfor søkte hun om stilling i katolsk.no. 

 

Katolsk.no og St. Olav katolsk tidsskrift har ansatt Caroline Belaúnde Brynsrud som ny journalist. – Jeg brenner for å gjøre Guds kjærlighet kjent, sier hun.

 
Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Caroline er ansatt i et årsvikariat og arbeider inntil videre to dager i uken, på mandag og torsdag.  Utover det er hun også lærer ved Kristelig Gymnasium (KG) i Oslo. Caroline er nemlig lærerutdannet fra Universitet i Oslo.

 

– Hvorfor hadde du lyst til å arbeide for katolsk.no og st. Olav katolsk tidsskrift?

– Fordi det ga rom for å kombinere to ting jeg brenner for, som er å gjøre Guds kjærlighet kjent og å skrive. Og så lette jeg etter en jobb hvor jeg kunne være kreativ, sier Caroline, som tidligere har oversatt bøker for St. Olav forlag.

 

– Hvordan kjenner du Kirken?

– Jeg vokste opp i Kirken, det var min mor som tok meg med. Etterhvert ble jeg aktiv i NUK og tok på meg flere verv. En periode av livet flyttet jeg mye, jeg bodde i seks forskjellige land på syv år. Da var det godt å ha Kirken som holdepunkt: uansett hvor jeg var, kunne jeg møte Jesus i messen.

 

– Hva har du gjort før du begynte i bispedømmets kommunikasjonsavdeling?

– Jeg var, og er fortsatt, lærer ved Kristelig Gymnasium i Oslo. Der underviser jeg i spansk og har spesialpedagogikk, forteller Catoline, som behersker engelsk, spansk og fransk, i tillegg til norsk.

 

– Hvordan kan du tenke deg å bidra til formidling av katolske nyheter og katolsk tro og lære som medarbeider i kommunikasjonsavdelingen?

– Jeg vil forsøke å skrive saker som appellerer til ulike mennesker. Da kan flere få et glimt av hva Kirken er og alt det vakre den står for, sier Caroline, som allerede har skrevet om hvordan påsken forberedes i våre klostre og møtt våre prestestudenter i Roma.

 

– Hvis folk har tips til sak, er det greit om de tar kontakt med deg?

– Ja! Ta gjerne kontakt om det er noe du savner å se på katolsk.no eller i bladet. Jeg setter stor pris på alle tips og ideer, sier Caroline, som nås på Caroline.Brynsrud@katolsk.no.