Legdominikanerinne ny Nobel-president

 

 

NY NOBELLEDER: Legdominikanerinnen Astrid Söderbergh Widding
tar over som president for Nobelstiftelsen. Foto:Stockholm University, Sören Andersson

1683187399739_AstridSöderberghWidding_02.jpgAstrid Söderbergh Widding, professor i filmvitenskap og for tiden rektor ved Stockholms universitet, er utnevnt til ny president for Nobelstiftelsen. Söderbergh Widding er legdominikaner, og var medlem av redaksjonen for tidsskriftet Signum frem til hun ble rektor i februar 2013.

 

Astrid Söderbergh Widding er professor i filmvitenskap siden mai 2000 og rektor ved Stockholms universitet siden februar 2013. Hun er medlem av Academy of Europe (2020), Kungliga Vetenskapsakademien (2014) og Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (2008). Hun har tidligere vært styreleder for Sveriges universitets- og høyskoleforbund og styremedlem i Stockholm Environment Institute, og har mottatt en rekke utmerkelser, blant annet HM Kongens medalje i 12. klasse av Serafimerordenen (2018).

 

Astrid Söderbergh Widding etterfølger Carl-Henrik Heldin, som har vært en høyt respektert styreleder i Nobelstiftelsen i ti år. I fjor fylte professor Heldin 70 år, og han har valgt å trekke seg i tråd med den tradisjonen som gjelder for Nobelstiftelsens styre.

 

På sitt møte 28. april utnevnte Nobelstiftelsens forstanderskap også Sven Nyman, MSc, til nytt styremedlem. I tillegg blir han leder av stiftelsens Investeringskomité. Sven Nyman etterfølger Tomas Nicolin.