Katolsk Grovbrød onsdag 8. november: Om virkeligheten

Øyvind Vardenær Evenstad: – Mennesket er ikke innestengt i eget hode!

IMG_4174.jpeg

HOLD FAST I DET HÅNDFASTE: – Bruk alle sansene og opplev virkeligheten uten å mediere den gjennom et teknologisk filter. Skru av internett, legg vekk mobilen og ta på gresset, som man sier. Øyvind Vardenær Evenstad, som virkelig holder foredrag om virkeligheten i Menighetssalen i Akersveien 5 onsdag 8. november kl. 19.00. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Onsdag 8. november kl. 19 er det lektor Øyvind Vardenær Evenstad som er foredragsholder under høstens nest siste samvær i Katolsk Grovbrød. Temaet er: «Tilbake til virkeligheten. Å kjenne og leve i Guds verden.» Så kan man spørre: Hva ligger det i formuleringen «Tilbake til virkeligheten»? Evenstad har svaret på rede hånd.

 

Tekst: Kristin Norseth

 

– Det foregår en rask teknologisk utvikling i dag som kan få oss til å stille spørsmål ved hva som egentlig er virkelig. Jeg tenker spesielt på kunstig intelligens (KI) og roboter, men også på andre former for virtuell virkelighet, sier han og utdyper: 

– Men dette er ikke et nytt spørsmål i filosofihistorien. I tidlig moderne tid sa man at Gud som skaper garanterte for virkeligheten, han vil ikke lure oss. Mange av de klassiske argumentene for at Gud er til, tar imidlertid utgangspunkt i den ytre verden. Hvis vi ikke lenger har den ytre verden som grunnlag, vil det ha negative konsekvenser for alle. Derfor må vi finne veien tilbake til den virkelige virkeligheten. 

 

Vel kvalifisert

Evenstad har vært aktiv i NUK, han har sittet i hovedstyret, er redaksjonsmedlem i og skriver for NUKs blad Credimus for aldersgruppen 18+, St. Olav tidsskrift og katolsk.no. Han tilhører en yngre garde katolikker, som ønsker å møte tidens problemstillinger med åpent visir og belyse dem med basis i Kirkens tro og tenkning. To ganger tidligere har Evenstad stått på Grovbrøds talerstol. Enhver som har hørt ham, vet at han på pedagogisk og innsiktsfullt vis kan kunsten å formidle kunnskap om sentrale temaer i kristentroen. Med en master i filosofi fra Universitetet i Oslo og en avhandling om Aristoteles’ etikk og politiske filosofi, er han vel kvalifisert for slike oppgaver. I tillegg har han studert gammelgresk, engelsk og KRLE-faget og underviser i dag som lektor i ungdomsskolen. Han finner alle skolefagene interessante og ser på undervisning som en måte å introdusere unge mennesker til virkeligheten på.

– Det er i hvert fall det den ideelt sett bør være, sier Evenstad.

 

Lange utviklingslinjer

– Hva er problemet med eller utfordringene ved dagens alminnelige virkelighetsforståelse? Evenstad svarer på spørsmålet ved å trekke lange linjer.

– Den moderne virkelighetsforståelsen har siden Descartes tatt utgangspunkt i selvet eller jeget: «Jeg tenker, derfor er jeg» (cogito ergo sum). Dette så Descartes som den eneste sikre sannheten. Men det blir vanskelig å være like sikker på hvordan tingene i den ytre verden er når man anser sin egen subjektive opplevelse for å være det mest virkelige og eneste utgangspunkt for en rett forståelse av verden. I verste fall kan dette føre til at man tviler på om den ytre verden i det hele tatt eksisterer. Ifølge et litt mindre radikalt syn har vi ikke tilgang til verden slik den er i seg selv, men bare slik den fremstår for hver av oss. Jeg ser på den såkalte postmodernismen som et steg videre i den retningen, inn i våre egne små bobler og lenger vekk fra en felles virkelighet.

 

Objektiv virkelighet – subjektive erfaringer

– Hvordan er forholdet mellom virkelighet og menneskets erfaring? 

– Virkeligheten er objektiv, den er der helt uavhengig av oss. Menneskets erfaringer er subjektive opplevelser, som for så vidt også er en del av virkeligheten. Problemet oppstår når man skaper et for skarpt skille mellom det objektive og det subjektive, slik at de blir løsrevet og fristilt fra hverandre. Da vil det ikke synes like viktig at erfaringene våre har sitt opphav i virkeligheten. Hva om det er mulig å skape erfaringer av noe som ikke virkelig finnes, men som er så overbevisende at vi ikke klarer å merke forskjellen? Jeg håper at menneskets naturlige lengsel etter virkelighet gjør at få vil velge å leve i en simulert verden, som i «The Matrix», sier Evenstad.

Spørsmålet som da reiser seg er: hvordan kan mennesket erkjenne virkeligheten?

 

Skru av – ta sansene i bruk

Evenstad sier at det lenge har vært en tendens til å gjøre svaret på dette spørsmålet ganske komplisert. Men han mener det kan sies så enkelt som at mennesket må gå ut i verden og ta den inn.

– Bruk alle sansene og opplev virkeligheten uten å mediere den gjennom et teknologisk filter. Skru av internett, legg vekk mobilen og ta på gresset, som man sier. Få deg en hobby, lær en ny ferdighet – gjerne noe som er «hands on». I den filosofiske realismen til Aristoteles og Thomas Aquinas blir det tatt for gitt at vi har direkte kontakt med tingene der ute gjennom sansene våre. Vi er ikke stengt inne i vårt eget hode, slår Evenstad fast.   

Heldigvis vil mange si til det. Men hva så med Gud i dette, hvordan er forholdet mellom Gud, Skaperen, og virkeligheten? 

– Fra et kristent perspektiv er svaret at det Gud har skapt, er virkelig. Det skapte tar del i Guds vesen og har ikke noen annen eksistens enn den som Gud har gitt i gave. For å avsløre målet med foredraget mitt: Gud er den ultimate virkeligheten, den store «jeg er» (2 Mos 3,14). Hvis man går dypt nok inn i virkeligheten, vil man til slutt komme ansikt til ansikt med Gud selv. Det er flott at teknologien kan ta i bruk den gudskapte virkeligheten, men vi setter oss selv i Guds sted hvis vi gjør den til en erstatning av virkeligheten. 

 

Som tidligere strømmes foredragene på St. Olav menighets Facebookside. Informasjon og tidligere foredrag ligger på facebook.com/katolskgrovbrod/events.

 

  

Program for Katolsk grovbrød høsten 2023

Skjermbilde 2023-09-26 kl. 09.57.30.jpeg

 

St. Olav domkirkemenighet i Oslo ønsker alle og enhver velkommen til oppbyggelige samvær med foredrag og samtale om kristentroen og troens liv. 

  • Sted: Menighetssalen, Akersveien 5 ved St. Olav domkirke, Oslo.
  • Tidspunkt: Møtene begynner kl. 19.00. Dørene åpnes kl. 18.30 med enkel servering og sosialt samvær.
  • Strømming: Talene strømmes direkte fra kl. 19.00 på Facebookprofilene til St. Olav katolske domkirkemenighet og katolsk.no.
  • Kveldsmesse: Alle som ønsker det, kan delta i menighetens kveldsmesse i St. Olav kirke kl. 18.00.

   

Onsdag 8. november ved lektor Øyvind Vardenær Evenstad:

Tilbake til virkeligheten. Å kjenne og leve i Guds verden

 

Onsdag 22. november ved sr. Anne-Lise Strøm:

Troens vekst ved alder og visdom

 

 

 

Les mer: