Askim

Opprettet 15. august 1992 fra St. Peters menighet i Halden, og hadde 360 registrerte medlemmer ved utgangen av 1992. Sognet ligger i Østfold fylke og er fordelt på kommunene Marker, Rakkestad, Skiptvet og Indre Østfold med unntak av delområdet Ringvoll, og dessuten i Aurskog-Høland kommune delområdene Hemnes og Rømskog. 2.068 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se https://askim.katolsk.no/

E-post Askim(at)katolsk(dot)no

Mariakirken

Kirkevigsel 30. mai 2003. Se billedserier fra kirkeinnvielsen, fra innvielsen av presteboligen 17. oktober 2004 og fra innvielsen av glassmaleriene 5. desember 2004.

Adresse Furusethveien 2, 1811 AskimTelefon 69 88 96 71 Bankkonto 0530.09.75706 Bankkonto 1100.30.09078; org,nr. 984 655 975
Messetider

Sogneprest:
P. Nguyen Thanh Phu (fra 1. september 2023)
Menighetsråd (fra 7. juni):
Sognepresten (formann)
Anna Eidsaa (leder) Adresse aneidsaa@online.noTelefon 911 26 843
Roy Hagen (nestleder)
Joanna Gac, Nguyen Thi Thanh Ha, Nhi Nguyen, Wendy Tan, Quan Minh Nguyen (medlemmer)
Pastoralrådsrepresentanter:

Se egen oversikt

Finansråd:
Sognepresten, Pa Samuel Harding, Roy Hagen
Barnegruppe:
Bankkonto 1100.10.16654
Anita Ciupka (leder) Adresse  anitaciupka@poczta.fmTelefon 94 155 703
LUKAS (Lokallag for Unge Katolikker i Askim):
Bankkonto 1100.11.07323; organisasjonsnummer 985 143 110

Nhi Nguyen (leder) Adresse Museumsveien 28 C, 1809 AskimTelefon 481 86 455

Katekeselag:
Bankkonto 0530.09.75706
Sognepresten

Mariaholm (kapell)

Adresse Stegenveien 1143, 1821 Spydeberg
Henvendelser og bestillinger:Telefon 23 21 95 00

av Webmaster publisert 02.12.2010, sist endret 01.01.2024 - 12:52