Kristiansand

Opprettet 1890. Sognet omfatter det meste av det sentrale og vestlige Agder fylke: Kristiansand, Lindesnes, Farsund, Flekkefjord, Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Vennesla, Åseral, Lyngdal, Hægebostad og Kvinesdal. 11.444 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, http://kristiansand.katolsk.no, og er på Facebook

E-post Kristiansand(at)katolsk(dot)no

St. Ansgar kirke

Adresse Kirkegata 3, 4610 KristiansandTelefon 38 02 42 25, 975 94 787 Bankkonto menighet: 3000.16.55864 Bankkonto leirsted Stella Maris: 3000.16.55880, org.nr. 971428295
Messetider

Sogneprest:
P. Louis Dang Quang Tien (fra 15. april 2018)
Kapellaner:
P. Piotr Gąsior (fra 1. august 2022)
P. Oliver Izuogu (fra 1. august 2022)
Menighetssekretær:
Elżbieta Klamrowska (60% stilling)
Kontortid: tirsdag til fredag kl. 9.30 - 15.15
Kantor:
Randi Paludan Birkeland 
Ekstraordinære kommunionsutdelere (utnevnt 27. juni 2023):
Sigrid Therese Kornbrekke, Victor Manuel Meza Munoz, Aziz Mazin, Tuan Viet Nguyen, Thanh Viet Do, Thao Van Doan, Maria Nhung Cam Thi Phan og Dung Anh Nguyen.
Menighetsråd (2021–2023):
Formenn: Sogneprest og kapellan
Leder og PRO-representant: Ane Ugland Albæk
Nestleder:
 Sigrid Kornbrekke
Sekretær: 
Kaja Kristine Gustavsen Tho
Medlemmer:
Helen Maty, Jocelyn Augland, Lucyna Zawadzka, Nguyen Ngoc Lan, Victor Munos, Wlodzimierz Dyzma, Xuat Minh Dang.
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.

Stella Maris feriehjem (kapell)

Alle henvendelser rettes til sognekontoret i Kristiansand

Adresse Leirvikveien 16, 4513 Mandal

av Webmaster publisert 31.10.2010, sist endret 09.12.2023 - 17:59