Messetider for påsken

Se også ordinære messetider.

Messetider for påsken 2024

 

PALMESØNDAG, 24. MARS

St. Olav domkirke

Kl. 08.00 Palmesøndagsmesse på polsk

Kl. 09.30 Palmesøndagsmesse på engelsk

Kl. 11.00 Pontifikal høymesse

Kl. 13.00 Palmesøndagsmesse i kaldeisk

Kl. 14.30 Palmesøndagsmesse på polsk

Kl. 16.00 Palmesøndagsmesse på polsk

Kl. 18.00 Palmesøndagsmesse på engelsk

Kl. 19.30 Palmesøndagsmesse på norsk

 

St. Joseph kirke

Kl. 08.00 Palmesøndagsmesse på spansk

Kl. 09.30 Palmesøndagsmesse på norsk

Kl. 11.00 Palmesøndagsmesse på kroatisk

Kl. 12.30 Palmesøndagsmesse på spansk

Kl. 14.00 Palmesøndagsmesse på engelsk

Kl. 16.00 Palmesøndagsmesse på fransk

Kl. 18.00 Palmesøndagsmesse på tagalog

  

 

SKJÆRTORSDAG, 28. MARS

St. Olav domkirke

Kl. 09.00 Skjærtorsdagsmesse på spansk

Kl. 11.00 Skjærtorsdagsmesse på engelsk

Kl. 12.30 Skjærtorsdagsmesse på kaldeisk

Kl. 14.30 Skjærtorsdagsmesse på polsk

Kl. 16.00 Skjærtorsdagsmesse på vietnamesisk

Kl. 18.00 Pontifikalmesse med påfølgende tilbedelse på norsk

Kl. 21.00 Tilbedelse på vietnamesisk

Kl. 22.00 Tilbedelse på tagalog

 

St. Joseph kirke

Kl. 10.00 Skjærtorsdagsmesse på fransk

Kl. 12.00 Skjærtorsdagsmesse på italiensk

Kl. 14.00 Skjærtorsdagsmesse på tagalog

Kl. 16.00 Skjærtorsdagsmesse på vietnamesisk

Kl. 18.00 Skjærtorsdagsmesse på spansk

Kl. 20.00 Skjærtorsdagsmesse på kroatisk

 

  

LANGFREDAG 29. MARS

St. Olav domkirke

Kl. 10.30 Langfredagsliturgi på engelsk

Kl. 13.00 Langfredagsliturgi på polsk

Kl. 15.30 Langfredagsliturgi på norsk

Kl. 18.00 Langfredagsliturgi på vietnamesisk

Kl. 20.00 Langfredagsliturgi på polsk

 

St. Joseph kirke

Kl. 12.00 Langfredagsliturgi på tagalog

Kl. 14.00 Langfredagsliturgi på spansk

Kl. 16.00 Langfredagsliturgi på kroatisk

Kl. 18.00 Langfredagsliturgi på  vietnamesisk

Kl. 19.00 Langfredagsliturgi på fransk

 

 

PÅSKEAFTEN 30. MARS

St. Olav domkirke

Kl. 09.30 Velsignelse av påskemat på polsk

Kl. 10.00 Velsignelse av påskemat på polsk

Kl. 10.30 Velsignelse av påskemat på polsk

Kl. 11.00 Velsignelse av påskemat på polsk

Kl.11.30 Velsignelse av påskemat på polsk

Kl. 12.00 Velsignelse av påskemat på polsk

Kl. 13.30 Påskevigilie på polsk

Kl. 16.00 Påskevigilie på vietnamesisk

Kl. 18.00 Påskevigilie på tagalog

Kl. 20.30 Påskevigilie på engelsk

Kl. 23.00 Pontifikal påskevigilie

 

St. Joseph kirke

Kl. 13.00 Velsignelse av påskemat på kroatisk

Kl. 16.00 Påskevigilie på vietnamesisk

Kl. 18.00 Påskevigilie på fransk

Kl. 20.00 Påskevigilie på spansk

Kl. 22.00 Påskevigilie på italiensk

  

 

PÅSKESØNDAG 31. MARS

St. Olav domkirke

Kl. 07.30 Oppstandelsesprosesjon og messe på polsk

Kl. 09.30 Messe på engelsk

Kl. 11.00 Pontifikal høymesse

Kl. 13.00 Messe i kaldeisk

Kl. 14.30 Messe på polsk

Kl. 16.00 Messe på tagalog

Kl. 18.00 Messe på engelsk

Kl. 19.30 Messe på norsk

St. Joseph kirke

Kl. 08.00 Messe på spansk

Kl. 09.30 Messe på norsk

Kl. 11.00 Messe på kroatisk

Kl. 12.30 Messe på spansk

Kl. 14.00 Messe på engelsk

Kl. 16.00 Messe på fransk

 

 

2. PÅSKEDAG 1. APRIL

St. Olav domkirke

Kl. 09.00 Messe på polsk

Kl. 11.00 Messe på norsk

Kl. 13.00 Messe på kaldeisk

Kl. 18.00 Messe på norsk

 

St. Joseph kirke

Kl. 09.00 Messe på vietnamesisk

Kl. 14.00 Messe på cebuano

 

 

av Webmaster publisert 20.04.2010, sist endret 12.03.2024 - 12:39