Å lese Bibelen i bønnens atmosfære

Utdrag fra Tadeusz Dajczer: Betraktninger over Troen, Maximilian Kolbe Utgivelser 2000, s. 212-215


Guds nærvær i Ordet

Der hvor en personer til stede, påvirkes omgivelsene. Noe slikt finnes ikke blant ikke-personer, blant gjenstander. Bare møtet med et menneske, er møtet med et nærvær, og gjennom dette nærværet oppstår en påvirkning som kan være ventet eller uventet, behagelig eller ubehagelig. Den hellige Skrift er "Noen"; den er Guds nærvær. Når du holder den i hendene, trer du inn i dette Nærværet. Den blir for deg "Mysterium", "Sannhet". Den omslutter deg og du dykker ned i den.(?) Hvis du går inn i et personlig forhold til Kristus som er tilstede i den guddommelig inspirerte teksten, vil teksten trenge inn i deg, og du begynner å lytte til Guds Ord. Du begynner å ransake tankene og ønskene til Jesus; du begynner å kjenne Ham bedre og bedre. "Uvitenhet om den hellige Skrift er uvitenhet om Kristus", advarer den hellige Hieronymus. Guds Ord vil hvile over dine valg og dine avgjørelser når du lytter til det, og du vil ønske at dine valg og avgjørelser blir i overensstemmelse med Ordets lære og vilje. Lesningen av den hellige Skrift er den grunnleggende faktor for din vekst i troen, og dermed i din deltagelse i Guds liv. Takket være denne lesningen, betrakter du deg selv og den virkeligheten du lever i med Guds øyne.(?)

Guds Ords plass i bønnen

Kristi nærvær i Guds Ord skal omslutte ditt indre liv og din bønn. Ved at du lytter til Guds Ord, vil tekstene du mediterer over prege seg dypt inn i ditt hjerte. Senere vil de komme frem i din hukommelse når du står foran valg i livet og når du ber, så din bønn blir en bønn som bygger på den hellige Skrift. Har du allerede spurt deg selv hvilken rolle den hellige Skrift spiller i din bønn?

Kristus benyttet seg ofte av en spesiell litterær genre, nemlig lignelsen, som tiltrakk menneskene og engasjerte dem. Takket være denne genren vil du, når du for eksempel leser lignelsen om den gode Hyrde, kjenne deg selv igjen blant sauene som hyrden leder. Du kan også se deg selv som den fortapte sauen som er elsket av Kristus, den gode Hyrde, og som Han derfor aldri slutter å lete etter. Når Han finner den, tar Han den med stor glede i sine armer. Symbolikken i Kristi lignelser trekker oss inn i hans handlingskrets. På en meget enkel og lettfattelig måte lærer Han deg om kjærligheten og om troen på kjærligheten. Og hvis det hender at du faller og at mørket omslutter din sjel, minnes du kanskje lignelsen om den fortapte sønn, en lignelse som gjør det mulig for deg på nytt å tro at Kristus aldri har sluttet å elske deg. Denne lignelsen lærer deg om den angrende sønnens holdning, han som med forbauselse og takknemlighet tar imot den tilgivende farens glede. På samme måte vil du kanskje, når storm og uvær herjer i ditt liv, minnes uværet på Genesaretsjøen. Og på ny vil du erfare at slik Jesus sov i apostlenes båt der den drev av gårde i stormen, slik "sover" Han nå i ditt hjertes båt. Men Han er til stede i deg, og så lenge Han er der, kan intet ondt hende deg. Alt dette kan hjelpe deg til å bringe Guds Ord inn i din bønn, og dette Ordet vil gi deg tilbake den indre fred.

Ved å lese den hellige Skrift, danner du deg et riktig bilde av Gud. Du unngår det som så ofte skjer, nemlig at hans ansikt blir forvrengt. Kanskje du er redd Ham; kanskje du tror for lite på hans kjærlighet fordi din egen kjærlighet er for liten. Din kjærlighet må vokse uten stans, gjennom hele ditt liv. Når du i bønn mediterer over den hellige Skrift, lærer du om Guds kjærlighet. Du lærer om Gud som elsker deg så høyt fordi Han selv er kjærlighet.

Møtet med Kristi nærvær i Guds Ord vil hjelpe deg til å oppdage Gud i den verden som omgir deg. Det vil gjøre deg i stand til å lese de mange symbolene hvor du oppdager hans nærvær i naturen, og også i fenomener i sivilisasjonen og kulturen. Når den hellige Jean - Marie Vianney så noen sauer, fikk de ham til å tenke på den gode Hyrdes kjærlighet. Synet av sauene gjorde ham mer bevisst på den store kjærligheten Jesus hadde for ham, menighetens hyrde, og for alle dem som den gode Hyrde hadde overlatt til hans omsorg og kjærlighet. Bruset fra en fjellbekk minnet ham på ordene fra den hellige Skrift om "levende vann" som renner som strømmer for det evige liv (Jfr. Joh 7,37-39). En mann fortalt om seg selv at han om kvelden likte å se på lysene fra gatene og husene og fra bilene som kjørte forbi. Da vekket nemlig tankene fra den hellige Skrift til live hos ham, særlig fra evangelisten Johannes, som åpenbarer at Jesus er verdens lys. Hvert lys ble altså for ham et symbol på Kristus, og fikk ham til å tenke på Ham som kom til verden som "det sanne lys som lyser for hvert menneske" (Joh 1,9).

Hvis du vil at også din bønn skal hvile på den hellige Skrift, må du bli som Maria fra Betania.Jesus fant hvile og tilflukt hos sine venner i Betania, Marta, Maria og Lasarus.Da den siste tid av hans liv nærmet seg, og Han visste at fariseerne fulgte etter Ham, dro Han til Betania. En gang tidligere da Han var hos dem, satt Maria ved hans føtter og lyttet til hvert ord Han sa. Hun hadde den samme holdning som hun ville hatt foran tabernaklet. Dette irriterte Marta, og hun bad Jesus gjøre søsteren oppmerksom på at hun lot henne være alene om å betjene Ham. Jesus svarte: "Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne" (Luk 10,42). Denne gode delen, det er å være i nærheten av Kristus, å sette seg ved hans føtter og i troen lytte til de ordene Han sier til oss gjennom den hellige Skrift.

Jesus må ha funnet en stor glede i Maria som i bønn og kontemplasjon lyttet til Ham, det inkarnerte Ord. Vi, derimot, er ofte så rastløse og så opptatt med mange bekymringer at vi ikke har tid til å lese den hellige Skrift. Det viktigste for Maria var at Han, Mesteren, var til stede i hjemmet hennes. Den plassen som passet Maria best var ved sin Herres føtter.

Et passende uttrykk for å beskrive Jomfru Maria ville være å kalle henne "Mediterende Jomfru" (Virgo Meditans), slik Jean Guitton gjør i sin bok Jomfru Maria. Marias lovsang, "Magnificat" viser hvor sterkt hun var gjennomsyret av den hellige Skrift. Lovsangen er et eksempel på en bønn som er grunnlagt på Guds Ord. For Maria var den hellige Skrift næring og kilde til bønn.

Vi kan si at Maria i tredve år på en måte var skjult i sin Sønns guddommelige nærvær. Derfor kunne hennes ansikt etterligne Kristi ansikt på den mest fullkomne måte. Dette var Marias storhet. Hvor viktig var det ikke for Kristus å skape dette mesterverket, det mest fullkomne bildet av seg selv, siden Han ofret tredve år av sitt liv på Jomfru Maria! Hun absorberte uten stans hans tanker, hans lengsler og hans vilje. Slik ble hun mer og mer ett med sin Sønn.

Du finner Jesu nærvær i den hellige Skrift. Derfor bør også du, i likhet med Jomfru Maria, la hans tanker og lengsler trenge inn i deg, slik at du kan leve av dem. Ved å følge Marias eksempel, ville du fullstendig åpen for Kristi store verk, som går ut på å forme enhver av oss i sitt bilde.

Den hellige Skrift bør for deg bli et møtested med Ham som har elsket deg helt til enden, og som lengter etter å forme sitt Ansikt i deg, slik Han gjorde i sin elskede Mor.

av Webmaster publisert 19.10.2003, sist endret 30.08.2011 - 15:38