"Som en skatt?"

Bokanmeldelse av Wilfrid Stinissen: Som en skatt?, Genesis forlag 2000. Oversatt av Frøydis Wiik. Anmeldt av Marie Elisabeth Mjaaland.


Å være ord i Ordet

"Å være ord i Ordet,
å avdekke Gud for hverandre,
det er vårt kall.
I sannhet et stort kall,
men alt som er mindre enn det,
er under vår verdighet."
Wilfrid Stinissen

Wilfrid Stinissen har kommet ut med enda en bok på norsk, denne gangen på Genesis forlag. Som en skatt? heter den, og inneholder 76 utvalgte prekener som den belgisk-svenske karmelittbroderen har holdt gjennom sine nærmere femti år som prest.

"Det er vår oppgave her på jorden å så ord om Gud", skriver Wilfrid Stinissen i forordet til boken. Stinissens eneste ønske og bønn er at de ord han har fått forkynne skal formidle sannhet. "Den dypeste sannhet, som hele tilværelsen hviler på, er den treenige Guds grenseløse, utgivende, ukuelige kjærlighet."

Som en skatt? er frukten av et liv i bønn, av å leve av og ved Kilden. Mildt og kraftfullt, som Guds kjærlighet, deler Wilfrid Stinissen med oss sin vunne innsikt i så vel Skriften som hva det vil si å være menneske, og sår ord fra Gud så rikelig at det er umulig ikke å bli berørt. Akkurat som Jesus taler Stinissen til hele mennesket, og møter oss der vi er, midt i vår hverdag. Leg eller lærd, kristen eller ikke-kristen, det spiller ingen rolle. Faderen selv elsker oss, vi er Guds barn, Jesus er perlen i åkeren som vi alle lengter og leter etter. Enkelt, klart og presist, fritt for teoretiske utlegninger og spekulasjoner, formidler Stinissen evangeliets glade budskap slik at paradokser avdekkes og skjulte meninger åpenbares.

Utfordrer til sannhet

Samtidig utfordres vi til sannhet. Jesus er Ordet, og alle som tar imot ham gir han retten til å bli Guds barn (Joh 1,12); å være ord i Ordet. Men for å være ord i Ordet trenger vi ikke nødvendigvis å si mange ord. Det er selve vårt liv som skal være et ord som utsier Gud. Men er vårt liv et klart ord om Gud?, utfordrer Wilfrid Stinissen oss. Et ord skal være tydelig og distinkt. Å si ord som ingen forstår er meningsløst. "Er det mulig for andre å forstå hva vi mener, og mener vi overhodet noe med vårt liv? Er vårt liv et klart budskap, eller er det bare nonsens?" Og hva med de ord vi sier med vår munn? "Hvilke ord lever vi med? Består vårt ordforråd hovedsakelig av ord som: trett, vanskelig, trist, problematisk, fælt, vemmelig, meningsløst? Eller lever vi med ordene Paulus tilbyr oss når han snakker om Åndens frukt: kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet? Ord har skapende kraft. (?) Hvis vi lever med lyse ord, blir vi lysets barn; lever vi med mørke ord, blir vi mørkets barn. Det er utrolig hvor vanskelig vi kan gjøre livet ved hele tiden å gjenta for oss selv og andre at alt er så vanskelig. Hvis vi lærte oss å erstatte ordet 'vanskelig' med 'takk', ville livet bli lettere."

Åpenhet og tillit

I Som en skatt? møter Wilfrid Stinissen oss med Ordets forløsende og forvandlende kraft. Utrettelig, med stor kjærlighet og tålmodighet, minner Stinissen oss om, på den ene siden, menneskets høye verdighet og kall: Vi er skapt i Guds bilde til å avdekke Gud for hverandre, Gud som er kjærlighet. I mangfoldige variasjoner, med stadig fornyet styrke og fylde, synliggjøres de to bærerne av tilværelsens grunnforhold - Gud og menneske - i lys av den treenige Guds grenseløse, utgivende, ukuelige kjærlighet. På den annen side, like utrettelig, minner Stinissen oss om at det avgjørende spørsmålet er hvordan vi tar imot Guds ord. Gud sår sin sæd over alt, også der den ikke bærer frukt. Det er en guddommelig overdådighet, et kjærlighetens sløseri. Hvis utsæden ikke bærer frukt, er det ikke utsædens feil, men jordens. Hvis vi er lunkne, hvis vi ikke har mer kjærlighet, er det ikke Guds feil, men vår egen. Menneskets synd består i at det er lukket. Gud trenger vi aldri lete etter. Han er alltid her og nå. Det kristne livet er derfor først og fremst et spørsmål om åpenhet og tillit; om å være tilstede i nuet.

Vær ikke bekymret

"Vær ikke bekymret", sier Jesus. Bekymringer forhindrer oss ofte fra å være åpne, mottakelige og nærværende. "Vær ikke bekymret", gjentar Wilfrid Stinissen. Hvis han skulle sammenfatte Kristi glade budskap i en eneste setning, sier Stinissen i en av prekene, så vil han foreslå: "For han selv (Faderen) elsker dere" (Joh 16,27). "Det er ikke spørsmål om at vi må gjøre noe. (?) Faderen selv elsker oss. Hvis vi vet dette, ikke bare med vår hjerne, men med hele vårt vesen, kan vi ikke lenger være bekymret. (?) Det eneste vi trenger å gjøre er å åpne våre øyne? og forundres? og takke!"

Som en skatt? - konkret og virkningsfull forkynnelse av sjelden kvalitet!

av Webmaster publisert 04.06.2001, sist endret 21.03.2011 - 14:59