Naturlig familieplanlegging

Naturlig familieplanlegging (NFP) inngår i en livsstil som preges av ærbødighet for livet og for menneskets verdighet. Å ta del i denne livsstilen er en kunst som det tar tid å lære og som krever helhjertet innsats.

Se også Naturlig familieplanlegging - spørsmål og svar

Hva menes med naturlig familieplanlegging?

Ved å leve i samsvar med sin naturlige fruktbarhetsrytme kan et par bevisst planlegge eller unngå graviditet uten å være henvist til kjemiske eller tekniske hjelpemidler. Paret kan ved sakkyndig veiledning lære å bli oppmerksomme på fruktbare og ufruktbare dager i hver menstruasjonsperiode. Det skjer ved å iaktta ytre tegn som sier noe om det som skjer innvendig. Siden blir de helt selvstendige og uavhengige og kan til og med hjelpe andre med sin erfaring.

Fordeler med naturlig familieplanlegging

 1. NFP hjelper par som ønsker graviditet og bli klar over det mest fruktbare tidspunktet.
 2. Samleiet forløper helt uforstyrret.
 3. NFP forandrer ikke den naturlige fysiologien.
 4. Periodisk avholdenhet, som er uttrykk for generøsitet og selvdisiplin, skaper trygghet i ekteskapet og hjelper paret til bedre å forstå seksuallivets mening.
 5. Etter læretiden blir paret uavhengig av "eksperter".
 6. NFP krever ikke regelmessige menstruasjonssykluser.

Vitenskapelig bakgrunn for naturlig familieplanlegging

 1. Eggløsning skjer bare én gang i hver periode.
 2. Egget lever bare 12-24 timer om det ikke blir befruktet.
 3. Sædceller trenger en fruktbar væske for å kunne overleve og nå egget. I den beste sort væske kan de være fruktbare opptil 3-5 dager (i enkelte tilfelle noe lenger).
 4. En befruktning kan bare skje om livsdyktige egg og sædceller møtes i egglederen under de gunstigste forhold.
 5. Graviditet kan skje ved kontakt mellom kjønnsorganene i løpet av de fruktbare dagene, selv uten penetrasjon eller utløsning og selv om preventivmidler er brukt.

Fremgang ved naturlig familieplanlegging er avhengig av

 • at metoden er forstått riktig
 • at reglene er fulgt
 • nøye observasjon
 • gjensidig motivasjon og kjærlig samarbeid
 • god veiledning og tilgang på rådgivning i læretiden
av Webmaster publisert 07.02.1997, sist endret 07.02.1997 - 14:21