17 salige irske martyrer (d. 1579-1654)

Minnedag: 20. juni

Den protestantiske reformasjonen i England og den påfølgende anglikanske kirkesplittelsen førte til blodige forfølgelser av katolikker. Vi kjenner navnene på rundt 600 personer som døde for sin tro i England og Wales, og av dem er 285 saligkåret. 42 av disse er også helligkåret.

Reformasjonen fikk følger også i Irland. Det irske parlamentet, som nesten utelukkende besto av engelskmenn, anerkjente i 1536 kong Henrik VIIIs kirkelige overhøyhet. I 1560 anerkjente parlamentet også den nye anglikanske kulten og forbød den katolske sakraments- og messeliturgien. Vedtakene gjenspeilte på ingen måte viljen til det irske folk, som under ledelse av erkebiskop Georg Cromes av Armagh (d. 1542) forble trofaste mot den katolske tro og paven i Roma. I 1560 proklamerte dronning Elisabeth I den anglikanske statskirken også i Irland. Blodige forfølgelser av biskoper, prester og trofaste katolske legfolk begynte, og Irland fikk en rekke martyrer.

Noen av dem døde i England, og i alt syv irer er salig- og helligkåret blant de engelske og walisiske martyrene: Den hellige Oliver Plunkett (helligkåret 1975), John Cornelius, Ralph Corby, John Carey, John Roche og Patrick Salmon (saligkåret 1929) og Charles Meehan OFM (saligkåret 1987).

Men prosessen for martyrene som døde i Irland, har tatt lenger tid. For å bli anerkjent som martyr, må kandidatens død for sin tros skyld være klart dokumentert. Dette var temmelig enkelt for de fleste av martyrene i England og Wales, for britisk lov forlangte omhyggelig arkivering av rettsreferater. Dette var annerledes i Irland. I mange tilfeller ble de som ble henrettet for sin katolske tro ikke engang stilt for retten, slik at omstendighetene rundt deres død ikke ble bevart.

For hundre år siden begynte saligkåringsprosessen for de irske martyrene, og navnene på 460 mulige martyrer ble da nevnt. Bispedømmekommisjonen som ble opprettet i Dublin, undersøkte 258 av dem nærmere. Den 6. juli 1991 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente martyriet til 17 av dem, noe som ga dem tittelen Venerabilis, «Ærverdige». Disse ble martyrdrept mellom 1579 og 1654 og er representative for de irske martyrene fra Henrik VIIIs dager til slutten av 1700-tallet.

Det offisielle navnet på gruppen er «Dermot O'Hurley, Margaret Ball, Francis Taylor og deres 14 ledsagere». De ble saligkåret av paven den 27. september 1992 i Roma. Det var fire biskoper, seks prester, en legbror, fem legmenn og en legkvinne. Nesten alle ble grusomt torturert, og motiver for deres martyrium var deres troskap mot paven. Dersom de hadde anerkjent den engelske dronningen som kirkelig overhode, ville de ha sluppet fri.

Deres minnedag er 20. juni, den mest sannsynlige dødsdagen til erkebiskop Dermot O'Hurley. De 17 er:

1. Den salige Dermot O'Hurley (ca 1530-84), erkebiskop av Cashel, død ved henging den 20. juni 1584 i Dublin i Irland.

2. Den salige Margaret Ball (født Bermingham) (ca 1515-84), enke fra grevskapet Cashel. Hun ble arrestert av sin egen sønn, som var borgermester i Dublin. Hun døde i 1584 i fengsel i Dublin i Irland.

3. Den salige Francis Taylor (ca 1550-1621), en tidligere borgermester (Lord mayor) av Dublin og familiefar, død i fengsel den 30. januar 1621 i Dublin i Irland.

4. Den salige Patrick O'Healy OFM (ca 1540-79), fransiskaner og biskop av Mayo i grevskapet Leitrim, død ved henging den 13. august 1579 i Kilmallock i Limerick i Irland.

5. Den salige Conn O'Rourke (lat: Connus) OFM (ca 1540-79), fransiskaner og prest, død ved henging den 13. august 1579 i Kilmallock i Limerick i Irland.

6.-9. De salige Wexford-martyrene (Matthew Lambert, Robert Meyler, Edward Cheevers og Patrick Cavanagh), alle legmenn, døde ved henging i juli 1581 i Wexford i Irland.

10. Den salige Maurice MacKenraghty, prest fra Limerick, kapellan for jarlen av Desmond, død ved halshogging den 20. april 1585 i Clonmel i Irland.

11. Den salige Dominic Collins SJ (ca 1566-1602), en jesuittisk legbror fra Youghal i grevskapet Cork, død ved henging den 31. oktober 1602 i Youghal i Cork i Irland.

12. Den salige Conor O'Devany OFM (ca 1530-1612), fransiskaner og biskop av Down & Connor, død ved henging den 1. februar 1612 i Dublin i Irland.

13. Den salige Patrick O'Lochran (O'Loughran) (ca 1577-1612), en prest fra grevskapet Tyrone, død ved henging den 1. februar 1612 i Dublin i Irland.

14. Den salige Peter Higgins (O'Higgins) OP (ca 1600-42), dominikaner fra Dublin, prior i Naas i grevskapet Kildare, død ved henging den 23. mars 1642 i Dublin i Irland.

15. Den salige Terence Albert O'Brien OP (1601-51), dominikaner fra Limerick og biskop av Emly (1647-51). Den mest berømte av biskopene av Emly, død ved henging den 30. oktober 1651 i Limerick i Irland.

16. Den salige John Kearney OFM (1619-53), en fransiskanerprest fra Cashel, død ved henging den 11. mars 1653 i Clonmel i Irland.

17. Den salige William Tirry OSA (1608-54), en augustinerprest fra Cork, død ved henging den 2. mai 1654 i Clonmel i Irland.

av Webmaster publisert 01.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:49