Den salige Agnes av Beniganim (1625-1696)

Minnedag: 21. januar

Ordensnavn: Josefa Maria av St. Agnes

Den salige Agnes Albiñana (sp: Inés) ble født den 9. februar 1625 i Beniganim nær Valencia på østkysten av Spania, og hun kalles oftest «av Beniganim». Hennes foreldre var Luis Albiñana og Vicentia Gomar, og de satt i beskjedne kår. Faren døde mens hun fortsatt var ung, og hun fikk da familieforpliktelser som en tid hindret henne i å gjennomføre sitt ønske om å bli nonne.

Men til slutt trådte hun den 25. oktober 1643 inn hos barfot- eller de uskodde augustinerne (Ordo Augustiniensium Discalceatorum – OAD) i deres kloster i Beniganim. Denne reformgrenen av ordenen var etablert i Valencia i 1597 av den hellige Johannes de Ribera. Hun ble korsøster den 18. november 1663 og tok da klosternavnet Josefa Maria av St. Agnes (Josefa-María-de-Santa-Inés), men i Spania er hun mest kjent under dåpsnavnet Inés.

Hun viet resten av livet til askese, andakt og tjeneste for andre. Hun var enkel og ydmyk, men henga seg også utrettelig til tjeneste for andre og hadde en kontemplativ spiritualitet. Hun var analfabet og bare middels intellektuelt utrustet. Til tross for perioder med fristelser og tørrhet utviklet hun seg langt i det åndelige liv og utviklet rådgivende evner som brakte noen av de høyeste i landet til å konsultere hennes, til hennes store forlegenhet. Hennes ekstaser forbauset dem som visste om dem.

Hun døde den 21. januar 1696 i Beniganim, 71 år gammel, på festdagen for hennes skytshelgen, den hellige Agnes. Hennes relikvier er bevart i augustinerklosteret i Benigamin. Hun ble saligkåret den 26. februar 1888 (dokumentet (Breve) var datert den 21. februar) av pave Leo XIII (1878-1903). Hennes minnedag er dødsdagen 21. januar, men 22. januar nevnes også.

av Webmaster publisert 03.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49