Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Aileran av Clonard ( -664)

Minnedag: 29. desember

Den hellige Aileran levde i Irland på 600-tallet. Den hellige Finnian ønsket ham til sin skole i Clonard, og der ble han en av de mest fremstående lærerne. I 650 ble Aileran rektor i Clonard og ble anerkjent som en klassisk lærd og mester i latin og gresk uten likemann i sin tid. Han var en kjenner av verkene til Origenes, Philo, Augustin og andre. Han kalles også Sapiens den Vise.

Han skrev The Fourth Life of St. Patrick, et latinsk-irsk litani og en biografi og de hellige Brigida og Fechin av Fore. Hans siste verk var en avhandling om Kristi stamtavle i henhold til evangelisten Matteus. Et fragment av et annet av hans verker er bevart: A Short Moral Explanation of the Sacred Names. Undervisningsinstitusjoner over hele Europa leste dette verket høyt hvert år.

Aileran døde den 29. desember 664 av Den gule pesten. Hans død nevnes i Ulster-annalene. Hans minnedag er dødsdagen 29. desember.