Den salige Anna Michelotti (1843-1888)

Minnedag: 1. februar

Den salige Anna Michelotti (1843-1888)
Ordensnavn: Johanna Fransiska av Marias Gjesting

Den salige Anna Michelotti (fr: Anne) ble født den 29. august 1843 i Annecy i Haute-Savoie i Frankrike, som da tilhørte den sardinske staten. Hennes far kom fra Piemonte i Italia, mens moren var fransk. Fra barndommen viste hun en sterk andakt for Eukaristien, og allerede som tolvåring befattet hun seg med sykepleie. Hun mistet tidlig sin far, og hun studerte i Lyon, i instituttet til Søstrene av St. Karl. Hennes lengsel etter det religiøse liv fikk henne til å søke opptak i deres novisiat, men hennes vei skulle bli en annen.

I 1863 mistet hun sin mor og broren Antonius, og hun ble alene i verden. Hun trådte inn hos «De små tjenerinner» i Lyon og tok ordensnavnet Johanna Fransiska (fr: Jeanne-Françoise). Men kongregasjonen ble nedlagt i 1871 på grunn av rekrutteringsproblemer. Anna vendte tilbake til Annecy, deretter til sine slektninger på farssiden i Almese i Italia.

Hennes lengsel etter et religiøst liv førte henne senere i 1871 til Torino, hvor hun sluttet seg til novisiatet hos Salesianersøstrene som var grunnlagt av den hellige Johannes Don Bosco, egentlig Marias døtre av De kristnes hjelp (Filiae Mariae Auxiliatricis – FMA), de kalles gjerne Maria hjelpesøstre eller Salesianerinner av Don Bosco. Hun tok ordensnavnet sr. Johanna Fransiska av Marias Gjesting (Suor Giovanna Francesca di Santa Maria della Visitazione).

Hennes kjærlige omsorg for de fattige gjorde at hun i Torino i 1874 grunnla søsterkongregasjonen «Det hellige Hjertes små tjenerinner for de fattige syke» (Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli Ammalati Poveri – PSSC). Hun gikk selv inn i ordenen. Søstrene var særlig aktive i hjemmehjelp for fattige syke. Under vanskelige omstendigheter arbeidet hun for å utbre sin grunnleggelse, som først i 1949 fikk sin endelige pavelige godkjennelse. Det virker som hun ble misforstått og bakvasket. Hun æret Don Bosco svært høyt og erklærte at hun håpet å møte ham i paradis.

Anna Michelotti kort før sin død

Hun døde den 1. februar 1888 i Torino, bare 44 år gammel. Hun ble saligkåret den 1. november 1975 av pave Paul VI (1963-78). Hennes minnedag er dødsdagen 1. februar.

av Webmaster publisert 08.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50