Den hellige Augustin Moi (1806-1839)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Augustin Moi (egentlig Augustin (Augustinô) Moi Van Nguyen) ble født i 1806 i Phú Trang i provinsen Nam Dinh i Tonkin i Vietnam. Han var en fattig dagarbeider, kateket og dominikanertertiar. Han ble fengslet, og da han nektet å begå helligbrøde ved å trampe på krusifikset, ble han kvalt til døde den 19. desember 1839 i Co Me.

Augustin ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Augustin kan også minnes på dødsdagen 19. desember.

av Webmaster publisert 30.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50