Jubelår

Alt du trenger å vite om Barmhjertighetens år.

Les mer …

 

Den hellige Ansbert av Rouen (~630-~695)

Minnedag: 9. februar

Den hellige Ansbert (Aubert, Austrebert) ble født rundt 630 (?) i Normandie i Nord-Frankrike. Hans biografi hevder å ha blitt skrevet av den samtidige Aigradus, men dette synes nå tvilsomt, og den ble trolig skrevet minst hundre år etter hans død. Det gjør naturlig nok at det kan stilles spørsmålstegn ved nøyaktigheten av informasjonene i den.

Biografien forteller at Ansbert av Chaussy var kansler ved hoffet til kong Klotar III av Neustria (658-70), like engasjert i statlige som kirkelige anliggender. Vet et umoralsk hoff klarte han å bevare sin integritet og sin renhet. Han skulle på et tidspunkt gifte seg med den hellige Angadrisma, som senere ble abbedisse av Oroër-des-Vierges nær Beauvais, men hun ble midlertidig spedalsk da hun ba Gud om å bli fysisk frastøtende for å slippe å bli gift.

Det er uklart om Ansbert giftet seg med en annen, men i 673 ble han munk i Fontenelle (nå Saint-Wandrille) ved Seinen mellom Rouen og Le Havre. Det var grunnlagt av den hellige Wandregisilus (Wandrille), som døde rundt 665. I 679 ble Ansbert klosterets tredje abbed da den hellige Lambert (d. 688) ble utnevnt til biskop av Lyon. Ansbert bygde opp klosterbiblioteket, spesielt ved å legge til klassikere forfattere som Cicero.

Han var skriftefar for kong Theoderik (Thierry) III av Neustria og Burgund (670-91), som utnevnte ham til erkebiskop av Rouen da den hellige Audoenus (Ouen) døde i 684. Han styrte erkebispedømmet godt og var viden kjent for sin hellighet, men han pådro seg mishaget til den frankiske hushovmesteren (major domus) Pipin av Herstal (687-714), som var den reelle herskeren. Etter falske beskyldninger forviste Pipin ham til klosteret i Hautmont ved Sambre i Hainault (Hennegau), og der døde han rundt 695, etter tradisjonen den 9. februar 693.

Hans relikvier ble flyttet i sikkerhet for norske angripere til kirken St. Peter i Gent, men der ble de ødelagt av kalvinister i 1578. Hans minnedag er 9. februar og hans navn står i Martyrologium Romanum. I kunsten avbildes han som biskop med kalk og klosteret Fontenelle bak ham. Han kan ha en pisk i hendene.