Den salige Aloisius Maria Palazzolo (1827-1886)

Minnedag: 15. juni

Den salige Aloisius Maria Palazzolo (it: Luigi Maria) ble født den 10. desember 1827 i Bergamo i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han var den yngste av åtte søsken, og han var den eneste som vokste opp. I 1837 mistet han sin far, og hans mor ga ham en kristen oppdragelse med vekt på omsorg for de fattige og de syke. Han begynte på seminaret i Bergamo i 1844 og ble presteviet den 23. juni 1850 av biskopen av Bergamo.

Hans første stilling var i sognet Sant'Alessandro in Colonna, og deretter arbeidet han for fattige og utstøtte barn i oratoriet La Foppa, som han ledet fra 1855. Samme år ble han sogneprest i kirken San Bernardino. I 1864 grunnla han verket St. Dorothea for «lettsindige jenter», deretter i 1869 oratoriet St. Dorothea for unge «normale» jenter.

I 1856 grunnla han søsterkongregasjonen «De fattiges Søstre av Bergamo» (Suore delle Poverelle), med støtte fra Teresa Gabrieli, som ble superior. Kongregasjonen skulle arbeide for fattige og foreldreløse jenter. Senere grunnla han et barnehjem for gutter og den 4. oktober 1872 en kongregasjon for menn, «Brødre av Den hellige Familie» (Congregatio a Sacra Familia – CSF), gjerne tilføyd «av Bergamo» for å skjelne den fra andre lignende kongregasjoner. Formålet var undervisning av foreldreløse gutter. Han etablerte dem i Torre Boldone i provinsen Bergamo, men dette instituttet ble oppløst i 1928.

Søsterkongregasjonen ekspanderte imidlertid og åpnet flere hus i provinsene Bergamo, Vicenza, Brescia. Instituttets konstitusjoner ble godkjent av biskop Guindani av Bergamo, og i 1912 definitivt av Den hellige Stol. De er i dag i Luxembourg, Sveits, Frankrike og Afrika.

Aloisius døde den 15. juni 1886 i Bergamo og ble gravlagt på kirkegården San Giorgio. Den 4. januar 1904 ble hans jordiske rester overført til kongregasjonens moderhus. Den 31. januar 1913 ble hans saligkåringssak åpnet. Han ble saligkåret den 19. mars 1963 av den hellige pave Johannes XXIII (1958-63), som også var fra Bergamo; det var hans siste saligkåring. Aloisius' minnedag er dødsdagen 15. juni. Hans Fattige søstre av Bergamo har i dag 233 hus i Italia, Frankrike og andre steder. En kveldsskole han startet for arbeidende ungdommer, utviklet seg i årenes løp til Katolsk Aksjon i Bergamo.

av Webmaster publisert 08.07.2006, sist endret 30.11.2019 - 07:01