Den salige Anastasius Jakob Pankiewicz (1882-1942)

Minnedag: 20. mai

Den salige Anastasius (pl: Anastazy) ble født som Jakob Pankiewicz (pl: Jakub) i 1882 og var prest i fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Han grunnla i 1936 kongregasjonen «Antoniussøstre av Kristus Kongen». Han usedvanlig offervillige arbeid i Doly, et fattig og nedslitt område av Lódz, førte til at han ble arrestert i oktober 1941.

Han hjalp sine fortvilte og lidende medfanger i konsentrasjonsleiren Dachau i Bayern i Tyskland, som hadde en spesiell avdeling for fengslede katolske geistlige, selv om han selv heller ikke hadde det enkelt. Utmattet av forholdene i leiren og av sykdom ble han den 20.mai 1942 sendt med den såkalte «uføretransporten» til gasskammeret i Hartheim ved Linz i Østerrike. Etter at han hadde skriftet, sa han: «Jeg er rolig og forberedt på å dø.» Idet de gikk inn i bilen, rakte han hendene frem mot en medfange. Da smalt SS-vakten bildøren igjen slik at p. Anastazy fikk klemt av begge hendene. Sannsynligvis døde han av blodtapet før han kom frem til gasskammeret.

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 108 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 20. mai, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:50