Den hellige Aaron av Bretagne (d. ~552)

Minnedag: 22. juni

Den hellige Aaron (bret: Aihran) ble født på ukjent tidspunkt et sted i Britannia, muligens i Wales. En gang på 500-tallet reiste han over kanalen til Armorica eller Aremorica (fr: Armorique), det gamle navnet på den delen av Gallia som inkluderer den nordvestlige spissen av Frankrike. De britiske emigrantene ga regionen sitt nåværende navn Bretagne (engelsk: Brittany; bretonsk: Breizh), opprinnelig Petite Bretagne («Lille Britannia») for å skjelne det fra Grande-Bretagne (Storbritannia).

Der ble Aaron eneboer nær Lamballe og Pleumeur-Gautier før han slo seg ned på øya Cesambre (Cizambra, Cizembra, Caesabre; fr: Cézembre) ved munningen av elva Rance. Etter hvert tiltrakk han seg disipler og han ble deres abbed. Blant dem var den hellige Malo fra Wales, som kom dit på midten av 500-tallet og ble ønsket varmt velkommen.

Aaron døde en gang etter 552 (543/44?) og ble etterfulgt som abbed av Malo. Hans minnedag er 22. juni, men 21. juni og 3. juli nevnes også. En sognekirke i bispedømmet Saint-Brieuc bærer hans navn, det samme gjør stedet Saint-Aaron (22400) nær Lamballe.

Øya Cesambre lå nær Aleth på fastlandet og var skilt fra den med et sund, som ble tørrlagt ved lavvann to ganger om dagen. Øya het Saint-Aaron etter ham helt til Jean de la Grille rundt 1150 ga den navnet Saint-Malo. Denne øya ble utgangspunktet for byen Saint-Malo (35400), hvor Aleth nå er bydelen Saint-Servan. Aaron assosieres også med Aleth i noen historiske kilder, og noen kaller ham derfor Aaron av Aleth.

av Webmaster publisert 19.10.2007, sist endret 13.01.2016 - 09:11