Katolske biskoper i Norge før reformasjonen

Kilden er Diplomatarium Norvegicum XVII B - utredning av Oluf Kolsrud. Misjonsbiskoper, biskoper etc. med ansvar for Norden likeså, dessuten de norske bilandene, m.a.o. kun bispedømmene på norsk fastland. Valgte, men ikke godkjente biskoper er utelatt. Navnene er forsøksvis normalisert fra gammelnorsk. Alle forbehold tas m.h.t. hva evt. nyere forskning har påvist. Sammenstilt av Kaare S. Sidselrud.


Bergen bispedømme, opprinnelig Selja bispedømme (fra c. 1070)

Biskopene bosatt i Bergen fra en gang i løpet av biskop Bjarnvards tid.

 1. Bjarnvard, biskop av Selja (misjonsbiskop på Island 1047-1067), kommer til Norge når Olav Kyrre blir konge. Sendes til Roma, blir utnevnt til biskop av Selja ved hjemkomsten, flytter senere til Bergen og dør der.
 2. Svein, biskop av Selja.
 3. Magne, O.S.B.?, biskop av Selja, nevnt som biskop 1115 og 1128. P.A.Munch formoder at han tilhørte benediktinerordenen.
 4. Ottar islending, biskop av Selja, nevnt som biskop ved et møte i Lund 1135.
 5. Sigurd, biskop av Selja, tilstede som biskop ved møter i Lund 1139, død 1156.
 6. Pål, biskop av Selja 1156/7-1170 - fordrevet fra bispesetet c. 1160, kong Øysteins kapellan.
 7. Nikolas Petersson i Sogn, biskop av Selja, senere biskop av Bergen c.1160-1194. Innsatt av kong Inge. Flyttet bispesetet formelt fra Selja til Bergen i 1170 da han flyttet St. Sunnivas levninger fra Selja til Bergen.
 8. Martin, biskop av Bergen 1194-1216, engelsk hirdprest hos kong Sverre.
 9. Håvard, biskop av Bergen 1217-1224, korsbroder i Bergen.
 10. Arne, biskop av Bergen 1226-1256.
 11. Peter, biskop av Bergen 1257-1270, biskop på Færøyene 1246-1257.
 12. Askatin, biskop av Bergen 1270-1277, kong Håkons sendemann til keiser Fredrik 1250 og til Danmark 1261, kong Magnus klerk 1264, kansler 1266.
 13. Narve, O.P., biskop av Bergen 1278-1304.
 14. Arne Sigurdsson, biskop av Bergen 1305-1314, korsbroder i Bergen.
 15. Audfinn Sigurdsson, biskop av Bergen 1314-1330.
 16. Johannes, biskop av Bergen, nevnt i Avignon 1336.
 17. Håkon Erlingsson, biskop av Bergen 1332-1342, magister, korsbroder i Bergen.
 18. Torstein Eiriksson, biskop av Bergen 1343-1349, magister, korsbroder i Oslo, senere i Nidaros. Død under pesten (Svartedauden) 1349.
 19. Gisbrikt Erlendsson, biskop av Bergen 1350-1369, av engelsk herkomst, korsbroder i Bergen.
 20. Benedikt Ringstad, O.P., biskop av Bergen 1370-71, dansk, pavelig kapellan.
 21. Jakob Jensson, O.P., biskop av Bergen 1372-1401, dansk, fratrer, død 1409 i Bergen.
 22. Jakob Knutsson, biskop av Bergen 1401-1407, dansk, prost i Roskilde 1400-1407, forflyttes til Oslo i 1407.
 23. Aslak Hartviktsson Bolt, biskop av Bergen 1408-1428, biskop i Oslo 1407, erkebiskop i Nidaros fra 1428/30.
 24. Arend Klementssøn, biskop av Bergen 1430/31-1434, dansk.
 25. Olav Nilsson, biskop av Bergen 1434-1436.
 26. Olav Hartviktson, biskop av Bergen 1438/40-1448.
 27. Thorleiv Olavsson, biskop av Bergen 1450-1455, drept av tyskere i Munkelivs klosterkirke i Bergen, biskop av Viborg 1448-1450.
 28. Paulus Justiniani, biskop av Bergen 1457-1460, italiener, senere biskop i Noli, død 1485.
 29. Finnboge Niklasson, biskop av Bergen 1461-1474.
 30. Hans Teiste, biskop av Bergen 1474-1506, magister, baccalaureus sacræ theologiæ.
 31. Andor Ketilsson, biskop av Bergen 1507-1522.
 32. Olav Thorkelsson, biskop av Bergen 1524-1535.

Stavanger bispedømme (fra c. 1112)

 1. Reinald, O.S.B., biskop av Stavanger c. 1112-1135, engelsk, hengt på Bergenshus av kong Harald Gille.
 2. Jon Birgersson, biskop av Stavanger 1135-1152, fra 1152 erkebiskop i Nidaros.
 3. Peter, biskop av Stavanger 1152-??
 4. Amund, biskop av Stavanger ??-1171, fratrer, død 1183.
 5. Eirik Ivarsson, biskop av Stavanger 1171-1188, fra 1188 erkebiskop i Nidaros.
 6. Njål, biskop av Stavanger 1189/90-1207.
 7. Henrik, biskop av Stavanger 1207-1224.
 8. Askell Jonsson, biskop av Stavanger 1226-1254.
 9. Torgils, biskop av Stavanger 1255-1276.
 10. Arne biskop av Stavanger 1277-1303, korsbroder i Stavanger.
 11. Ketil, biskop av Stavanger 1304-1317, korsbroder i Stavanger.
 12. Håkon Halldorsson, biskop av Stavanger 1318-1322, korsbroder i Stavanger.
 13. Eirik Ogmundsson, biskop av Stavanger 1322-1342, korsbroder i Stavanger.
 14. Guttorm Pålsson, biskop av Stavanger 1343-1350, korsbroder i Hamar, død i pesten.
 15. Sigfrid, O.P., biskop av Stavanger 1351-1352, fra Linköping, Sverige, fra 1352 biskop i Oslo.
 16. Gyrd Aslason, biskop av Stavanger 1354-1355, biskop i Oslo 1352-1354.
 17. Bottolf Asbjørnsson, biskop av Stavanger 1355-1380, korsbroder i Stavanger.
 18. Hallgeirr Osmundsson, biskop av Stavanger 1380/81, fordrevet av etterfølgeren.
 19. Olaf, biskop av Stavanger 1381/82-1398/1400, biskop av Hamar -1381/82.
 20. Håkon Ivarsson, biskop av Stavanger 1400-1426, avgått.
 21. Audun Eyvindsson, biskop av Stavanger 1427-1445, korsbroder i Stavanger.
 22. Gunnar Eriksson, biskop av Stavanger 1445-1451/53, korsbroder i Stavanger.
 23. Sigurd Bjørnsson, biskop av Stavanger 1454-1463.
 24. Alv Thorgardsson, biskop av Stavanger 1464-1478, korsbroder, prost.
 25. Eiliv Jonsson, biskop av Stavanger 1481-1512, magister.
 26. Hoskuld Hoskuldsson, biskop av Stavanger 1513-1537.

Oslo bispedømme (fra c. 1070/92)

 1. Asgaut, biskop av Oslo c. 1070/92, tidligere misjonsbiskop.
 2. Thorolf, biskop av Oslo.
 3. Aslak, biskop av Oslo.
 4. Gerhard, biskop av Oslo.
 5. Koll Torkelsson, biskop av Oslo ??-1122/33.
 6. Peter, biskop av Oslo.
 7. Vilhelm, biskop av Oslo ??-1157.
 8. Torsteinn, biskop av Oslo 1157/61-1170.
 9. Helge, biskop av Oslo 1170-1190.
 10. Nikolas Arnason kongsbror, biskop av Oslo 1190-1225.
 11. Orm, biskop av Oslo 1226-1244.
 12. Torkell, biskop av Oslo c.1247-1248.
 13. Håkon, biskop av Oslo 1248-1267, fra 1267 erkebiskop av Nidaros.
 14. Andreas, biskop av Oslo 1267-1287.
 15. Eyvind, biskop av Oslo 1288-1303.
 16. Helge, biskop av Oslo 1304-1322, korsbroder i Oslo.
 17. Salomon Toraldson, biskop av Oslo 1322-1351.
 18. Gyrd Aslason, biskop av Oslo 1352-1354.
 19. Sigfrid, O.P., biskop av Oslo 1352-1358, biskop av Stavanger fra 1351.
 20. Hallvard Bjørnarsson, biskop av Oslo 1359-1370, korsbroder i Oslo.
 21. Jon, biskop av Oslo 1373-1385.
 22. Eystein Aslaksson, biskop av Oslo 1386-1407, korsbroder i Oslo.
 23. Aslak Hartviktsson Bolt, biskop av Oslo 1407, biskop av Bergen fra 1408.
 24. Jakob Knutson, biskop av Oslo 1407-1420, biskop av Bergen 1401/07.
 25. Jens Jakobssøn, biskop av Oslo 1420-1452, dansk.
 26. Gunnar Tjostulvsson Holk, biskop av Oslo 1453-1483, korsbroder i Oslo.
 27. Nils Audensson Kalib, biskop av Oslo 1483-1488, korsbroder i Oslo.
 28. Herlog Vigleiksson Korning, biskop av Oslo 1489-1505, korsborder i Oslo.
 29. Anders Mus, biskop av Oslo 1506-1521 og 1524.
 30. Hans Mule, biskop av Oslo 1521-1524, magister.
 31. Hans Rev, biskop av Oslo 1525-1537, frafallen. (Luthersk superintendent fra 1540.)

Hamar bispedømme (fra 1152)

 1. Arnald, biskop av Hamar 1152-??
 2. Orm, biskop av Hamar.
 3. Ragnar, biskop av Hamar ??-1188/89.
 4. Torir, biskop av Hamar 1189/90-1196.
 5. Ivar Skjalg, biskop av Hamar 1196/97-1221.
 6. Hallvard, biskop av Hamar 1221-1231.
 7. Pål, biskop av Hamar 1232-1251.
 8. Peter, O.P., biskop av Hamar 1253-1260.
 9. Gilbert, biskop av Hamar 1260/63-1276, skotsk.
 10. Torfinn, biskop av Hamar 1278-1285 korsbroder i Nidaros.
 11. Jørund, biskop av Hamar 1286-1287, fra 1288 erkebiskop i Nidaros.
 12. Torstein, biskop av Hamar 1288-1304.
 13. Ingjald, biskop av Hamar 1305-1315, korsbroder i Hamar.
 14. Bottolf, biskop av Hamar 1315-1320, korsbroder i Hamar.
 15. Hallvard, biskop av Hamar 1320-1349, magister, korsbroder i Hamar.
 16. Olaf, biskop av Hamar 1349-1350.
 17. Håvard, biskop av Hamar 1351-1363, korsbroder i Hamar.
 18. Magnus Slangestorp, O.P., biskop av Hamar 1364-1380, dansk.
 19. Olaf, biskop av Hamar 1381, fra 1381/82 biskop av Stavanger.
 20. Sigurd, biskop av Hamar 1383-1418/19.
 21. Annbjørn Sunnulvsson, biskop av Hamar 1420-1430.
 22. Peder Boson; biskop av Hamar 1433-1440.
 23. Gunnar Thorgardsson, biskop av Hamar 1442-1471.
 24. Karl Sigurdsson Skaktavl, biskop av Hamar 1476-1487.
 25. Herman Trulsson, biskop av Hamar 1488-1503.
 26. Karl Jensson Skonk, biskop av Hamar 1504-1512, fra Jemtland.
 27. Mogens Lauritsson, biskop av Hamar 1513-1537, magister, død 1542.
av Webmaster publisert 25.07.2001, sist endret 04.10.2013 - 13:55