Den salige Dominikus Barberi (1792-1849)

Minnedag: 27. august

Den salige Dominikus Barberi (1792-1849)
Ordensnavn: Dominikus av Guds Mor (a Matre Dei)

Den salige Dominikus Barberi (it: Domenico) ble født den 22. juni 1792 i Palanzano ved Viterbo i regionen Lazio i Midt-Italia. Han kom fra en fattig bondefamilie og var den yngste av elleve barn, hvorav seks vokste opp. Han ble foreldreløs som åtteåring og ble oppdratt av sin onkel Bartolomeo Pacelli og hans hustru på en gård i Merlano. Som uutdannet gjetergutt tilbrakte han tiden med flokken i bønn. En vennlig kapusinerpater lærte ham bokstavene, og han lærte å lese og skrive av en landsens gutt på sin egen alder. Selv om han leste alt han kom over, hadde han ingen regulær utdannelse.

Han møtte mange pasjonistprester som bodde i Merlano mens de var forvist fra Frankrike under Napoleons undertrykkelse. Mens han ba sammen med dem, mottok han et guddommelig budskap som sa at han skulle komme til å arbeide i Nord-Europa og England. En dag i 1814, like før han skulle inngå et arrangert ekteskap, rømte han fra familien og sluttet seg til pasjonistordenen (Congregatio Passionis Iesu Christi – CP) i deres kloster i Vetralla som legbror med ordensnavnet Dominikus av Guds Mor (Domenico della Madre di Dio).

Selv om han ikke hadde noen utdannelse, viste han seg å være en glimrende student, rask til å få taket på filosofi og teologi, så han ble snart sendt for å studere. Han ble presteviet i Roma den 1. mars 1821. Deretter ble han predikant og professor, åndelig veileder og forfatter. Han skrev flere bøker om filosofi og teologi og utga flere prekensamlinger. Et av hans verker var basert på ideen om å bringe moderne vitenskap til filosofiske studier. Det ble fordømt på den tiden, men nå ses det som å berede veien for noen av pave Leo XIIIs (1878-1903) reformer. Han var også kjent for sin askese og utga også bøker om temaet.

Han underviste i ti år i filosofi og teologi for kongregasjonenes studenter. Han hadde også flere stillinger i ordenen: rektor, provinsialkonsultor og provinsial. Han var delegat til ordenens generalkapittel i 1833. Sammen med p. Peter Magagnotto, p. Serafim Giammaria og br. Crispin Cotta grunnla han i 1840 pasjonisthuset i Ere nær Tournai i Belgia, det første utenfor Italia. Der traff han også den pavelige nuntius Gioacchino Pecci, senere pave Leo XIII.

Han følte seg alltid trukket mot England, han arbeidet for å lære seg engelsk og traff alle engelske besøkende i Roma han kunne finne. Han sto hele livet i nær kontakt med de engelske katolikkene i Roma. I ordenen presset han på for behovet for arbeidet i England, og i 1840 ble han valgt av sine overordnede til å innføre pasjonistordenen der. Han kom til landet i 1841 og ble den første provinsialen for den engelske provinsen. Han var en tidlig økumen som mente at et mer kristent liv blant katolikkene var den beste spore til enhet.

Han grunnla i påsken 1842 det første pasjonistklosteret i England, Aston Hall i Staffordshire, og han grunnla to pasjonisthus til. Han opptok flere fremtredende medlemmer av Oxford-bevegelsen i Kirken, den mest prominente av hans konvertitter var den senere kardinal John Henry Newman, som han opptok i Den katolske kirke den 8. oktober 1845. Han mottok også p. George Spencer i pasjonistordenen. Det løper saligkåringsprosesser for både Newman og Spencer.

Dominikus ble kalt «Englands apostel på 1800-tallet». Han døde av et hjerteattakk klokken tre om ettermiddagen den 27. august 1849 på en liten jernbanestasjon nær Reading i England. Han ble gravlagt under høyalteret i pasjonistkirken i Saint Helen's i Lancashire. Han ble saligkåret den 27. oktober 1963 av pave Paul VI (1963-78). Hans minnedag er 27. august.

av Webmaster publisert 08.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50