Douai-martyrene (16./17. årh)

Minnedag: 29. oktober

Mer enn 160 prester utdannet ved det engelske kollegium i Douai i Frankrike måtte bøte med livet i England og Wales under protestantenes forfølgelser i løpet av århundret fra kollegiets grunnleggelse i 1568. Over 80 av dem er blir saligkåret eller helligkåret som martyrer. Kollektivt kan de feires den 29. oktober.

av Webmaster publisert 13.12.1997, sist endret 28.11.2015 - 02:50